90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 20–6–1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ: Οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι εις την Παγκόσμιον Οικονομικήν Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου ήρχισαν να ευρίσκουν ότι η επιχορήγησις των 6 δολλαρίων την οποίαν παρεχώρησεν εις αυτούς η κυβέρνησις είνε εντελώς ανεπαρκής. Εις την γενομένην κατά το 1930 ναυτικήν συνδιάσκεψιν του Λονδίνου, οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι ελάμβαναν 20 δολλάρια ημερησίως, οι τεχνικοί σύμβουλοι 15 και αι απλαί δακτυλογράφοι 8. Βλέπει κανείς ότι τότε αι δακτυλογράφοι ημείβοντο καλλίτερον από τους σημερινούς αντιπροσώπους!

ΚΑΘΕΤΑ: Το γαλλικόν υπουργείον της Αεροπορίας απεφάσισεν όπως ενισχύση έναν Γάλλον εφευρέτην, διά την κατασκευήν ενός νέου αεροπλάνου, το οποίον θα είνε ικανόν να ανυψώση κατακορύφως 30 έως 35 χιλιόγραμμα κατά ίππον κινητηρίου δυνάμεως. Απογειούμενον εντελώς κατακορύφως –κατά τας βεβαιώσεις του εφευρέτου του– το αεροπλάνον θα ημπορή να πετά αργά ή γρήγορα, να σταματά ακόμη δε και να κινήται προς τα οπίσω. Αι προσγειώσεις επίσης θα γίνωνται κατακορύφως και χωρίς μεγάλην ταχύτητα, πράγμα το οποίον θα επιτρέψη να κατεβαίνη κανείς κατ’ ευθείαν εις την ταράτσαν του σπιτιού του. Ολα αυτά θα συμβούν, εννοείται, εάν αι μέλλουσαι να τελεσθούν δοκιμαί τής υπό κατασκευήν πτητικής μηχανής δικαιώσουν τας προσδοκίας του εφευρέτου της.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT