90 χρόνια πριν…19-7-1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Επ’ ευκαιρία της γαλλικής εθνικής εορτής της 14ης Ιουλίου, μία γαλλική εφημερίς ενθυμίζει ότι προ τριετίας είχε λησμονηθή το γεγονός ότι με την 14ην Ιουλίου του έτους εκείνου συνέπιπτεν η πεντηκονταετηρίς της εθνικής εορτής των Γάλλων. Πράγματι η 14η Ιουλίου 1880 υπήρξε η πρώτη γαλλική εθνική εορτή. Εως τότε εγένετο μόνον άπαξ του έτους μία μεγάλη επιθεώρησις των στρατιωτικών δυνάμεων, οριζομένης εκάστοτε αυθαιρέτως της σχετικής ημερομηνίας. Κατά το 1875, επί παραδείγματι, η στρατιωτική αυτή επιθεώρησις εγένετο την 13ην Ιουλίου, επέτειον των γενεθλίων του στρατάρχου Μακ-Μαόν. Εφέτος, με την 14ην Ιουλίου συμπίπτει μία άλλη εκατονταετηρίς: η των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος της πλατείας της Δημοκρατίας [φωτ.], γενομένων την 14ην Ιουλίου 1883.

ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΣ: Ορθόν είνε να ληφθή υπ’ όψιν υπό της αστυνομίας ότι το θερμόμετρον ανήλθε κατ’ αυτάς εις τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και ότι οι θόρυβοι των αυτοκινήτων και αι φωναί των πλανοδίων συνεργάζονται ανενοχλήτως διά την τελείαν εξουθένωσιν των Αθηναίων. Η σχετική αστυνομική διάταξις ευχής έργον θα ήτο να… ακούση και αυτό ό,τι ακούεται παρά πάντων κατά τας μεσημβρινάς ιδίως ώρας: τον αχαλίνωτον δηλαδή θόρυβον της πρωτευούσης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT