90 χρόνια πριν…20–7–1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΟΣ: ∆ιά μίαν ακόμη φοράν διαπιστούται, εκ της τραγικής αναζητήσεως του απωλεσθέντος υδροπλάνου, η πρωτόγονος κατάστασις των ασυρματιστικών υπηρεσιών της Ελλάδος. Αναζητών ή καλούμενος ο περίφημος σταθμός του Βοτανικού, είτε κωφεύει είτε βραδύνει τόσον ώστε εν επειγούσει ανάγκη να θεωρήται ως μη υπάρχων. Η ασυγχώρητος αυτή κατάστασις διεπιστώθη άλλοτε ότε κατά τους σεισμούς της Χαλκιδικής η ναυλοχούσα αγγλική ναυαρχίς καθ’ όλην την νύκταν εκάλει τον Βοτανικόν χωρίς να λάβη απάντησιν. Αποτελεί δε ασύγγνωστον έλλειψιν, εις την εποχήν κατά την οποίαν όλα τα κράτη, μηδέ των Βαλκανίων εξαιρουμένων, έχουν αρίστας εγκαταστάσεις, η αξιοθρήνητος κατάστασις του ελληνικού ασυρμάτου.

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΩΣ: Ο διευθυντής της αρχαιολογικής εταιρίας του Σαιν-Μαλό της Βρετάνης κ. Νταγκέ εδημοσίευσε μίαν μελέτην, εις την οποίαν υποστηρίζει ότι ο Μέγας Ναπολέων εγεννήθη όχι εις την Κορσικήν, αλλ’ εις τον Πύργον Πενωβέρυ της Βρετάνης, ανήκοντα τότε εις τον στρατηγόν Μαρμπέφ, πρώην διοικητήν της Κορσικής, φιλοξενήσαντα εκεί την Λετίτσια. Ο κ. Νταγκέ στηρίζει την περίεργον αυτήν βεβαίωσίν του επί του γεγονότος ότι εν φύλλον του μητρώου βαπτίσεων της περιφερείας, αντιστοιχούν ακριβώς εις την χρονολογίαν της γεννήσεως του μετέπειτα αυτοκράτορος, είχε σχισθή μυστηριωδώς.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT