90 χρόνια πριν…21-7-1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΕΓΚΩΜΙΟ: Εις την Βουλήν των λόρδων ερωτηθείς ο λόρδος Λοντόντερυ κατά πόσον η αγγλική στρατιωτική αεροπορία θα προσπαθήση ν’ ανακτήση το ρεκόρ ταχύτητος, το οποίον έχει ήδη η Ιταλία, έπλεξε το εγκώμιον των Ιταλών αεροπόρων και πιλότων [φωτ.] διά το κατόρθωμά των της διαπτήσεως του Ατλαντικού. Μία όμως απόπειρα ανακτήσεως του παγκοσμίου ρεκόρ θα συνεπέφερε δαπάνην τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων λιρών. Από καθαρώς τεχνικής απόψεως, είπεν, τα μαθήματα άτινα απεκομίσαμεν κατά το 1931 είχον αναμφισβήτητον αξίαν και δεν βλέπω κατά πόσον μία νέα πτήσις θα ηδύνατο ν’ αποφέρη τεχνικάς πληροφορίας μεγαλυτέρας αξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αι επιτυχίαι του πενταετούς σχεδίου δεν πανηγυρίζονται πλέον με την παλαιάν θέρμην. Υπάρχουν τώρα άλλαι μέριμναι εις την Μόσχαν. Η αγωνιώδης προσοχή των ιθυνόντων είνε συγκεντρωμένη πλέον επί του ρωσικού χωρίου, όπου παίζεται, πράγματι, η τύχη του καθεστώτος και όπου συνεχίζεται μία λυσσαλέα πάλη –κάποτε βιαία, αλλ’ ως επί το πλείστον ύπουλος– μεταξύ μιας κυβερνήσεως φανατικών ιδεολόγων και μιας αγροτικής μάζης κατά βάσιν εχθρικής προς την κολλεκτιβιστικήν νοοτροπίαν. Αι πολλαπλαί και σοβαραί αποτυχίαι του θέρους και του φθινοπώρου του 1932 υπήρξαν διά τους κυβερνήτας μία σοβαρά προειδοποίησις.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT