ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…29.VIII.1965

LE CORBUSIER:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) Ο Ελβετός αρχιτέκτων Λε Κορμπυζιέ, ο οποίος, καθώς έγραψε χθες η «Καθημερινή», επνίγη εις μίαν ακτήν της Μασσαλίας ενώ εκολυμβούσεν, υπήρξεν ένας από τους μεγαλυτέρους καινοτόμους της συγχρόνου αρχιτεκτονικής. Γεννηθείς το 1887, έλαβε από της νεότητός του την γαλλικήν ιθαγένειαν, το δε πλήρες όνομά του είναι Charles-Edouard Jeanneret-Gris Le Corbusier. Χαράκτης πλακών ωρολογίων κατά την πρώτην νεότητά του, ο Λε Κορμπυζιέ εστράφη πολύ ενωρίς εις την αρχιτεκτονικήν και επεσκέφθη την Ιταλίαν, την Αυστρίαν, την Γερμανίαν και την Γαλλίαν, εγκατασταθείς τελικώς εις το Παρίσι. [Σημ. «Φ»: Ο Λε Κορμπυζιέ, προ του 1933, είχε ως νέος επισκεφθεί την Ελλάδα από όπου έγραψε και εντυπώσεις. Τεκμήριο αυτής της επίσκεψης είναι η εδώ δημοσιευόμενη φωτογραφία όπου ο μετά μεγάλος αρχιτέκτων εμφανίζεται στον Παρθενώνα, μάλλον τον Σεπτέμβριο του 1911.] Από τότε είχε συλλάβει την ιδέαν μιας νέας κατοικίας, στεγασμένης με ταράτσαν, φωτιζομένης οριζοντίως και θεμελιωμένης επί πασσάλων από μπετόν. […]