49 χρόνια πρίν… 5.IX.1965

1' 29" χρόνος ανάγνωσης

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΕΘ ΑΝΕΥ ΗΓΕΣΙΑΣ: Θεσσαλονίκη, 4.- Την 7ην μ.μ. σήμερον ετελέσθησαν τα εγκαίνια της 30ής περιόδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εις τα οποία, διά πρώτην φοράν από της ιδρύσεως της εκθέσεως, δεν παρέστησαν ο Βασιλεύς [Κωνσταντίνος] και ο πρωθυπουργός [Ηλίας Τσιριμώκος]. Ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως διά μηνύματός του προς την ΔΕΘ δικαιολογεί την απουσίαν του Βασιλέως και εκφράζει την βαθυτάτην λύπην του διότι λόγω της πολιτικής κρίσεως αδυνατεί να παραστή. […] Εις τα εγκαίνια παρέστη ο υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Σοβιετικής Ενώσεως κ. Σμολιακώφ. […] Κατά την διάρκειαν της ομιλίας του υπουργού Βιομηχανίας κ. Δ. Παπαδημητρίου, «Λαμπράκηδες» και ευγενείς νέοι, κατεσπαρμένοι εις διάφορα σημεία της αιθούσης ήρχισαν να αποδοκιμάζουν, φωνάζοντες «Παπανδρέου, εκλογαί» και τα γνωστά κομμουνιστικά συνθήματα. […] Επενέβη δύναμις χωροφυλακής και απεμάκρυνε τους ταραξίας. Τας ασχημίας είχεν οργανώσει ο βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου κ. Θ. Παπαπαναγιώτου. Συνελήφθησαν 6 εκ των ταραξιών. […].

ΝΑ ΠΑΤΑΣΣΩΝΤΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΩΣ: Χθες εις τα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος επραγματοποιήθη έκτακτος σύσκεψις της επιτροπής αγώνος και εξητάσθη η κατάστασις μετά την λήξιν του Συμβουλίου του Στέμματος. […] Γενική και αμετάτρεπτος παραμένει η αξίωσις των επαγγελματοβιοτεχνών όπως σχηματισθή Κυβέρνησις πυγμής αποφασισμένη να διασφαλίση την έννομον τάξιν και τας πολιτικάς ελευθερίας των Ελλήνων. […] Η ασυδοσία πρέπει να πατάσσεται δι’ αναλόγου προσαρμογής της ποινικής μας νομοθεσίας και δικαστηριακής πρακτικής, κατά τον πλέον αμείλικτον τρόπον. […] Ο φιλήσυχος αστικός πληθυσμός της χώρας αρνείται να είναι μελλοθάνατος των κομμουνιστών και διά να περιφρουρήση τας ελευθερίας του «θα πρέπει τελικώς να τραπή και αυτός εις ανελευθέρας εκδηλώσεις αντιβίας, οπότε πού Κράτος, πού Δημοκρατία, πού πολιτισμός, πού εικοστός αιών;»

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ»: Συνεχίζεται η μετοικεσία των κομμουνιστοσυμμοριτών από την Τασκένδην εις την Ελλάδα. Ούτω και χθες επανεπατρίσθησαν με το ρωσικόν επιβατηγόν «Λάτβια» εξ Οδησσού εις τον Πειραιά, 24 ακόμη συμμορίται, καταφυγόντες εις την Ρωσίαν, μετά την ήτταν των.