ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 23.XI.1965

ΕΚΤΡΟΠΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Επεισόδια συνέβησαν την πρωίαν της παρελθούσης Κυριακής κατά τας χειροτονίας των νεοεκλεγέντων μητροπολιτών εις διαφόρους ναούς των Αθηνών. Οπαδοί χριστιανικών σωματείων είχον καταλάβει θέσεις εντός και εκτός των ναών και προέβησαν εις εντόνους αποδοκιμασίας διά τας γενομένας χειροτονίας. Διαπληκτισμοί και συμπλοκαί προεκλήθησαν εντός των ναών μεταξύ ενοριτών οι οποίοι ήσαν υπέρ των μητροπολιτών και των οπαδών των χριστιανικών σωματείων, οι οποίοι εφώναζαν «ανάξιος» και «χριστέμπορος» κατά την ώραν της χειροτονίας. Η αστυνομία επενέβη και επέβαλε την τάξιν εις όλας τας περιπτώσεις, αποσοβηθείσης ούτω συρράξεως μεταξύ των αντιμαχομένων μερίδων. Συνελήφθησαν προληπτικώς ωρισμένα μέλη των σωματείων, τα οποία αργότερον αφέθησαν ελεύθερα. Τα σοβαρώτερα των επεισοδίων συνέβησαν εις τον επί της οδού Μετσόβου ναόν του Αγίου Βασιλείου, όπου εγένετο η χειροτονία του μητροπολίτου Σάμου Παντελεήμονος. […].

Η Ρ. ΚΑΙ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: «Τα Νέα Ελληνικά», των κ.κ. Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη, επανεκδίδονται ως γενικής ύλης περιοδικόν, μηνιαίον, με γενικόν γραμματέα τον κ. Πάριν Τακόπουλον, διεύθυνσιν από τον κ. Ρένον Αποστολίδην [φωτογραφία] και υπό την γενικήν εποπτείαν, ειδικώτερα δε διά το λογοτεχνικόν μέρος, του γνωστού ανθολόγου της ποιήσεως και της διηγηματογραφίας μας κ. Ηρακλή Αποστολίδη. Το πρώτον τεύχος θα κυκλοφορήση περί τα μέσα Δεκεμβρίου. [Οι Αποστολίδηδες, σ’ αυτήν την τρίτη περίοδο των «Νέων Ελληνικών», διέκοψαν την έκδοσή τους αμέσως με την επιβολή της δικτατορίας.]

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΤΡΥΦΦΩ: Προς τιμήν του παρεπιδημούντος Γάλλου σκηνοθέτου κ. Φρανσουά Τρυφφώ, εδόθη δεξίωσις εις το ξενοδοχείον «Βασιλεύς Γεώργιος», παρουσία καλλιτεχνικών παραγόντων.

ΕΛΛΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αφίκετο εις τας Αθήνας επταμελής αποστολή της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία θα διεξαγάγη συνομιλίας διά την διεύρυνσιν των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών. Επί κεφαλής είναι ο υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Ανατολικής Γερμανίας κ. Γκέραρντ Μπάιλ [Gerhard Beil].