ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 22-ΧI-1966

s13_filistwr--2

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΣΠΙΔΑ: Εντονον προσπάθειαν πολιτικοποιήσεως της δίκης διά τον ΑΣΠΙΔΑ καταβάλλει και πάλιν η Ενωσις Κέντρου, φοβουμένη αποκαλύψεις των δικαζομένων αξιωματικών. Η νέα παλινδρόμησις εις την επίσημον γραμμήν -ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει πολιτική ταύτισις της Ε.Κ. με την δικαζομένην υπόθεσιν»- αποδίδεται εις πρόθεσιν να δημιουργηθή εντύπωσις ότι οι 28 αξιωματικοί δεν δικάζονται ως μετέχοντες μιας συνωμοσίας εν τω στρατεύματι, αλλ’ ως μέλη μιας πολιτικής παρατάξεως, της οποίας έχουν και την συμπαράστασιν. Συγχρόνως, διά των επισκέψεων βουλευτών της Ε.Κ., πέραν των συνηγόρων υπερασπίσεως, και της υποσχέσεως δι’ αμνήστευσιν επιχειρείται η ενθάρρυνσις των κατηγορουμένων, οι πλείστοι των οποίων, πιστεύοντες εις τας υποσχέσεις, επιδιώκουν να «ηρωποιηθούν» επιδεικνύοντες προκλητικήν στάσιν έναντι του δικαστηρίου και αδιαφορούντες διά το ενδεχόμενον να επισύρουν αυστηροτέρας ποινάς. Εις το πλαίσιον αυτό τοποθετείται και η χθεσινή λίαν πομπώδης και άκρως μελοδραματική επίσκεψις του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, εν μέσω κουστωδίας φίλων του, εις το Στρατοδικείον, όπου ο υιός επεχείρησε να εμφανισθή ως «ισχυρός ανήρ της δημοκρατίας». Και καταπατών ο ίδιος την αρχήν του ανεπηρεάστου της δικαιοσύνης από την πολιτικήν προς εκφοβισμόν εξετόξευσε, διά «προφητικών» δηλώσεών του, την απειλήν ότι «παρ’ όλας τας απεγνωσμένας προσπαθείας των σκοτεινών κύκλων να δικαιώσουν το βασιλικόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου διά του δεδικασμένου του ΑΣΠΙΔΑ εις το Στρατοδικείον, η σκευωρία εις βάρος του έθνους, του εθνικού στρατού και της δημοκρατίας θα αποκαλυφθή. Οπως θα αποκαλυφθούν και οι πραγματικοί συνωμόται διά να καταδικασθούν οριστικώς από την κοινήν γνώμην, το έθνος και την ιστορίαν». [Στη φωτογραφία καθήμενοι από αριστερά: Ανδρέας Κοκκέβης, Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, Ιωάννης Αλευράς, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας.]

ΤΖΑΒΙΤΣ, ΑΝΣΟΥΤΣ, ΩΝΑΣΗΣ: Ο πρόεδρος του ΕΟΤ και η κ. Ι. Γεωργάκη παρέθεσαν γεύμα εις το Κλαμπ-Χάουζ της Βουλιαγμένης, προς τιμήν του Αμερικανού Γερουσιαστού κ. Τζάκομπ Τζάβιτς […]. Παρεκάθησαν: Ο και η κ. Ν. Ανσουτς, […] ο κ. Αριστ. Ωνάσης και άλλοι.