ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 30-VII-1936

80-chronia-prin-amp-8230-30-vii-1936-2144848

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΣΤΗ ΣΕΒΙΛΛΗ: Λονδίνον, 29.- Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Σεβίλλης αναγγέλλει ότι ο στρατηγός Φράνκο έφθασεν εκεί και εγκατέστησε το γενικόν στρατηγείον της επαναστάσεως. Εξάλλου, πληροφορίαι εκ Μαδρίτης αναφέρουν ότι η Κυβέρνησις κατήρτισε νέον σώμα στρατού εξ αποσπασμάτων προερχομένων εξ Αλικάντης και Καρθαγένης καθώς επίσης και εκ των εργατών της Mαδρίτης. Το σώμα τούτο λέγεται ότι προελαύνει ήδη κατά της Κορδούης. Παρ’ όλα ταύτα, η Κυβέρνησις παραδέχεται ότι το Οβιέδο ευρίσκεται εισέτι εις χείρας των επαναστατών.

ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ: Λισσαβών, 29.- Κατά πληροφορίας εκ Μαδρίτης, οι ταυρομάχοι, μαχόμενοι επί κεφαλής των κυβερνητικών στρατευμάτων, επρωτοστάτησαν εις την χθεσινήν νικηφόρον επίθεσιν εναντίον της στρατιάς του Μόλλα. Οι ταυρομάχοι ώρμησαν εις την έφοδον ψάλλοντες τα χαρακτηριστικά άσματα της αρένας και δημοκρατικούς ύμνους, εμψύχωσαν δε μεγάλως με το απαράμιλλον θάρρος των τα λοιπά κυβερνητικά στρατεύματα. Η Μαδρίτη απεθέωσε κυριολεκτικώς τους επανακάμψαντας σήμερον τραυματίας τορρεαντόρες.

GEORGE ECONOMOU: Νέα Υόρκη, Ιούλιος.- Αι αμερικανικαί εφημερίδες εκφράζουν τον θαυμασμόν των διά την ιδιοφυΐαν ενός 13ετούς ελληνόπαιδος, του Γεωργίου Οικονόμου, ο οποίος παρουσιάζει καταπληκτικήν επίδοσιν εις την αστρονομίαν. […] Εφεύρε εν αντανακλαστικόν τηλεσκόπιον του οποίου την πρακτικήν αξίαν ανεγνώρισαν οι Αμερικανοί αστρονόμοι. Ο μικρός Οικονόμου διαμένει εις την πόλιν Μάντσεστερ, όπου ο πατήρ του είναι ξυλουργός. [Σημ. «Φ»: Ο George Economou (1923 – 2003) υπήρξε επιφανής ειδικός οπτικών συστημάτων, εργάστηκε για το Manhattan Project υπό τον Οπενχάιμερ και συνέβαλε στην δημιουργία ειδικής κάμερας μέσω της οποίας φωτογραφήθηκε η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας το 1945. ]