ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 5/6-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-5-6-chii-1936-2164427

Φ. ΝΤ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ: Η παναμερικανική συνδιάσκεψις της οποίας αι εργασίαι ήρχισαν [την 1η Δεκεμβρίου 1936] εις το Μπουένος Αϋρες αποτελεί ιστορικόν γεγονός δι’ όλα τα κράτη της αμερικανικής ηπείρου. Η εξαιρετική σημασία της συνδιασκέψεως αποδεικνύεται και εκ της αποφάσεως του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ, όπως παραστή αυτοπροσώπως εις την εναρκτήριον συνεδρίασιν. Επί πλέον, διά την πραγματοποίησιν του σχεδίου τούτου ειργάσθη με όλας τας δυνάμεις του αφ’ ης ημέρας ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα, ήτοι από του 1933. […] Οι αντιπρόσωποι των αμερικανικών δημοκρατιών οι οποίοι συνήλθον εις το Μπουένος Αϋρες θα εξετάσουν τας μεθόδους αι οποίαι θα προστατεύσουν κατά τον πλέον θετικόν τρόπον την ειρήνην εις το δυτικόν ημισφαίριον. (Στη φωτογραφία, ο Ρούσβελτ κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, στην λιμουζίνα με τον πρόεδρο Αγκουστίν Πέδρο Ζούστο.)

Δ. ΡΟΝΤΗΡΗΣ, Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ: Εις το υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού εγένετο χθες σύσκεψις αφορώσα το ζήτημα της οργανώσεως ελληνικών εορτών και θεαμάτων. Εις την σύσκεψιν μετέσχον οι υπουργοί της Παιδείας, της Πρωτευούσης και του Τύπου και Τουρισμού κ.κ. Γεωργακόπουλος, Κοτζιάς και Νικολούδης και οι κ.κ. Αντώνιος Μπενάκης, Κ. Δημητριάδης, Ι. Κετσέας, Γ. Κοντολέων, Κ. Κριμπάς, Δ. Ροντήρης, Κ. Κλώνης, Μ. Ρινόπουλος, Σπ. Μελάς, Ζ. Παπαντωνίου, Γ. Οικονόμος και Α. Φιλαδελφεύς.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ DÉSI VON HALBAN: Σήμερον [6 Δεκεμβρίου 1936] και ώραν 10.30 π.μ. εις τα «Ολύμπια» δίδεται η γενική δοκιμή της Γ΄ Συναυλίας των Συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου και με σολίστ την διαπρεπή καλλιτέχνιδα του άσματος Δίδα Ντέζι Χάλμπαν-Κουρτς, υψίφωνον της Οπερας της Βιέννης.