ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-10-chii-1936-2165060

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ: Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς παρεκάθησε χθες την εσπέραν εις γεύμα εν τη Σοβιετική Πρεσβεία παρατεθέν προς τιμήν του υπό του πρεσβευτού κ. Κομπέτσκυ. [Σημ. «Φ»: Ο Σοβιετικός πολιτικός και διπλωμάτης Μιχαήλ Βενιαμίνοβιτς Κομπέτσκυ (φωτογραφία) ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς και διετέλεσε πρεσβευτής στη Δανία και την Αλβανία. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων του 1937 και εξετελέσθη στις 28 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Την εποχή του γεύματος προς τιμήν του Ελληνα πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών, υπήρχε μία μικρή, τομεακή κοινότης συμφερόντων μεταξύ Ελλάδος και Σοβιετικής Ενώσεως, καθώς εμπορικά πλοία Ελλήνων εφοπλιστών, με τη διπλωματική αρωγή και κάλυψη του Μεταξά, παρεβίαζαν τον αποκλεισμό και μετέφεραν σοβιετικά πολεμοφόδια για την ισπανική δημοκρατική κυβέρνηση, και μάλιστα κάποια από αυτά αντιμετώπισαν ιταλικά πολεμικά στο Αιγαίο.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Ισπανικά εθνικά πολεμικά συνέλαβον επτά ατμόπλοια τα οποία μετέφερον υλικόν διά τους ερυθρούς και τα εξηνάγκασαν να αποβιβάσουν το φορτίον των εις εθνικούς λιμένας. Εξ άλλου το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται εκ Κωνσταντινουπόλεως ότι πέντε ξένα ατμόπλοια και εν ισπανικόν διήλθον τα Στενά των Δαρδανελλίων, κατευθυνόμενα εις Μεσόγειον.

«ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ…»: Λονδίνον, 9.- Οι κοινοβουλευτικοί κύκλοι είναι πεπεισμένοι ότι ο Βασιλεύς ευρίσκεται ενώπιον διλήμματος ή να παραιτηθή του γάμου μετά της Κας Σίμσον ή να παραιτηθή του Θρόνου, συνεχείς δε συσκέψεις γίνονται μεταξύ των νομικών συμβούλων του Βασιλικού Οίκου εξ ου συνάγεται ότι η Α. Μ. ο Βασιλεύς αποκλίνει μάλλον προς την παραίτησιν εκ του Θρόνου.