ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 29-III-1937

29s10s2filistor

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ: « […] Η έκθεση του ζωγράφου Γιάννη Μηταράκη στην αίθουσα των Καλλιτεχνών – “Ατελιέ” έρχεται να διαπιστώσει πως η τέχνη δεν είναι ούτε κανόνες ούτε αυθαιρεσία. Με τον άγιο μόχθο του καλλιτέχνη, μας έδειξε, σε γερά μελετημένα κομμάτια, τον αγώνα του να δαμάσει την ύλη, να της δώσει χαρακτήρα ζωγραφικό και συγκεκριμένο. Τοπία από τη Μύκονο και Σαντορίνη, μερικές προσωπογραφίες, η εξαίρετη αυτοπροσωπογραφία του, […] αποτελούνε το σύνολό της. Βρήκε στο άσπρο των νησιών μας τη λυρική μέθη […]. Το άσπρο […] μεταδίδει τόση χαρά και τόση αίσθηση για το φως. Eίναι ο τόνος που σπαράζει με παιδική διαύγεια. Η τέχνη η Βυζαντινή το μεταχειρίσθηκε αλλά με πόση σοφία. Ως τόνος τοπικός χαρακτηρίζει τα νησιά μας. […].»

Ο ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφεύς Ερνέστος Χεμιγκουαίη ευρίσκεται κατ’ αυτάς εις την Ισπανίαν, ως απεσταλμένος ενός συνδικάτου αμερικανικών εφημερίδων. Είχε διαμείνει άλλοτε επί μακρόν εις την χώραν των ταυρομαχιών, της οποίας γνωρίζει κατά βάθος την ιστορίαν και την φιλολογίαν. Ο Χεμιγκουαίη είχεν άλλοτε επισκεφθή ως πολεμικός ανταποκριτής αμερικανικών εφημερίδων την Ελλάδα και την Τουρκίαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ: Απαντά με επιστολή του στον Αθαν. Κ. Δουζμπή ο οποίος στην «Κ» της 22 Mαρτίου 1937 είχε επικρίνει τον Μελαχρινό για τη μετάφραση του Α΄ Στάσιμου του «Ιππόλυτου» του Ευριπίδη.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ: «Μερικαί παρατηρήσεις διά την “Νεοελληνικήν παράδοσιν” [του Φάνη Μιχαλόπουλου].

Ο ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ: Εκ του Αρχαιολογικού Τμήματος του υπουργείου της Παιδείας ανεκοινώθη ότι ήρχισαν αι εργασίαι διά την αναστήλωσιν και στερέωσιν των Παλατίων των Παλαιολόγων εν Μυστρά. Τας εργασίας της αναστηλώσεως διευθύνει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Ορλάνδος.

«ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ». Πολιτική – Επιστήμαι – Τέχναι. Μάρτιος 1937. Συνεργασία Ι. Τουρνάκη, Αγγ. Θ. Αγγελλοπούλου, Ν. Κασκαρέλη, Κ. Δ. Καραβίδα, Ι. Συκουτρή κ. ά. [Σημ. «Φ»: Το περιοδικό «Νέα Πολιτική» του Τουρνάκη ήταν ανοικτά υπέρ του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.]