80 χρόνια πριν στην «Κ» 20.VIII.1937

1' 32" χρόνος ανάγνωσης

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Λονδίνον, 19.- Σχετικώς με την επίθεσιν των Κινέζων κατά της Σαγκάης ο εν τη πόλει ταύτη απεσταλμένος των «Τάιμς» αποστέλλει την κάτωθι ανταπόκρισιν: «Ο,τι συνέβη εις την Σαγκάην χθες εντός ολίγων λεπτών της ώρας δεν έχει ίσως το προηγούμενόν του εις κανένα πόλεμον εν τη ιστορία. Ητο μία επίδειξις της δολοφονικής δυνάμεως των νεωτέρων εναερίων βομβών. Είκοσι βόμβαι ερρίφθησαν υπό κινεζικών αεροπλάνων φονεύσασαι 1.047 πρόσωπα και τραυματίσασαι 1.000, τα περισσότερα των οποίων βαρέως. Η επιτυχεστέρα βόμβα έπεσεν εις απόστασιν 600 υαρδών από του στόχου της. Την πρωΐαν ενεφανίσθησαν τρία κινεζικά αερποπλάνα, τα οποία επέταξαν δις υπεράνω της ιαπωνικής ναυαρχίδος “Ιζούμο”. […]. Το “Ιζούμο” και εν άλλο ιαπωνικόν πολεμικόν εξετόξευσαν αεροπλάνα εις τον αέρα, ενώ συγχρόνως τα αντιαεροπορικά πυροβόλα των ήρχισαν να δρώσι. […] Αι συνοικίαι των ξένων της Σαγκάης είχαν υπερπληρωθή υπό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων της κινεζικής συνοικίας. Πολλοί τούτων ήσαν άστεγοι και κατεσκήνωσαν εις τους δρόμους. […] Εις τας 4 μ.μ. στολίσκος κινεζικών αεροπλάνων προερχόμενος εκ νότου διέσχισε την γαλλικήν παραχώρησιν και την διεθνή εγκατάστασιν. […] Ηκολούθησε τρομερός βομβαρδισμός εκ μέρους των ιαπωνικών αντιαεροπορικών τηλεβόλων. […] Τα δύο μικρά ιαπωνικά αεροπλάνα παρέμειναν καθ’ όλον το διάστημα εις τον αέρα, αλλά δεν ηδύναντο ν’ αναπτύξουν την απαιτουμένην ταχύτητα όπως φθάσουν τα μεγάλα κινεζικά βομβαρδιστικά. […] Εξ ενός κινεζικού αεροπλάνου εθεάθησαν να πίπτουν δύο βόμβαι εις το μέρος όπου η οδός Θιβέτ διασταυρούται με την λεωφόρον Εδουάρδου Ζ΄. Ηκολούθησαν αμέσως τεράστιαι στήλαι ερυθρών φλογών και τρομακτικαί εκρήξεις. Αι δύο βόμβαι εκείναι εφόνευσαν 450 πρόσωπα. […] Βραδύτερον δύο άλλαι βόμβαι ερρίφθησαν μεταξύ των ξενοδοχείων Καθέυ και Παλάς. […] Ταυτοχρόνως εγένετο απόπειρα βομβαρδισμού του βρεττανικού καταδρομικού “Κούμπερλαντ” και του μεγάλου καταδρομικού “Αυγούστα”, ναυαρχίδος του Αμερικανικού Ασιατικού Στόλου. […] Οι Κινέζοι βραδύτερον εξήγησαν ότι η πτώσις βομβών επί των ξένων συνοικιών ωφείλετο εις το γεγονός ότι τα άγκιστρα των βομβών των εβλάβησαν εκ του πυρός των αντιαεροπορικών τηλεβόλων».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT