80 χρoνια πριν… 26-VIII-1937

58" χρόνος ανάγνωσης

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 1937: Λονδίνον, 25.- Κατά την σημερινήν σύσκεψιν των κ.κ. Τσάμπερλαιν, Ηντεν και Χάλιφαξ, συνεζητήθη και η εν τη Μεσογείω δημιουργηθείσα κατάστασις κατόπιν των συχνών κατά τας τελευταίας ημέρας τορπιλλισμών [εμπορικών σκαφών που εφοδιάζουν τους εμπολέμους του Ισπανικού Εμφυλίου]. Η Αγγλική κυβέρνησις, καθ’ α εγνώσθη, σκέπτεται να διατηρήση τας εις την Μεσόγειον ναυτικάς της δυνάμεις απαρτιζομένας εξ ενός τουλάχιστον στολίσκου αντιτορπιλλικών και δύο βαρυτέρων σκαφών, τα οποία θα παραμένουν διαρκώς εις την δυτικήν λεκάνην της θαλάσσης ταύτης όπως προστατεύουν τα αγγλικά εμπορικά σκάφη. Ούτω ένδεκα μονάδες θα παραμένουν μονίμως εις την περιοχήν ταύτην της Μεσογείου, πλην εκείνων αι οποίαι θα διέρχωνται κατά διαστήματα. […] Καθ’ α εγνώσθη, το θωρηκτόν «Ουώρσπάιτ» θ’ αποπλεύση την 2αν Σεπτεμβρίου διά την Μεσόγειον, όπου θα εκτελέση δοκιμάς των νέων μηχανών του. [Στη φωτογραφία το «HMS Warspite», το 1937.]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο θίασος Οικονόμου, ο οποίος έπαιξε καθ’ όλον το θέρος τας συγχρόνους επιτυχίας του ελαφρού θεάτρου εις το θέατρον «Μέγας Αλέξανδρος» της Θεσσαλονίκης, υπάρχει σκέψις να στεγασθή κατά την φθινοπωρινήν περίοδον εις το «Κεντρικόν» των Αθηνών. Tούτο θα συμβή, εφ’ όσον ο θιασάρχης κ. Παρασκευάς Οικονόμου δεν αναχωρήση δι’ Αίγυπτον, όπου πιθανόν να πρωταγωνιστήση εις την νέαν ελληνικήν ταινίαν παραγωγής Αλβίζε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT