ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24 και 25.ΧΙΙ.1937

80-chronia-prin-stin-k-24-kai-25-chii-1937-2224378

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ Ρώμη, 24- Τηλεγραφήματα εκ Σαιν Ζαν ντε Λουζ προς το Πρακτορείον Στέφανι αγγέλλουν ότι τα ερυθρά στρατεύματα υποστηριζόμενα και υπό τανκς επετίθεντο αλλεπαλλήλως καθ’ όλην την νύκτα της χθες και υπό το φως των προβολέων εις τα διάφορα σημεία της εσωτερικής αμυντικής ζώνης του Τερουέλ. Οι ηρωικοί [φρανκικοί] υπερασπισταί της πόλεως εξακολουθούν ν’ ανθίστανται χωρίς να υποχωρούν ουδέ κατά σπιθαμήν. Την αυγήν της σήμερον αι καθ’ οδόν ευρισκόμεναι εφεδρείαι υπό τον στρατηγόν Αράντα ενισχυθείσαι και διά πυροβολικού, επανέλαβον την πορείαν των σπεύδουσαι το βήμα όπως φθάσουν εγκαίρως εις βοήθειαν των υπερασπιστών του Τερουέλ. [Στη φωτογραφία, στρατιώτες των Δημοκρατικών σε δρόμο του Τερουέλ ενώ χιονίζει.]

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Παρίσιοι, 24.- Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι κατά τας επισκέψεις του ναυάρχου Λίχυ παρά τω Προέδρω Ρούσβελτ απεφασίσθη όπως κατά το 1938 αυξηθούν σημαντικώς αι δυνάμεις του αμερικανικού στόλου. […] Η απόφασις αύτη ελήφθη προ του επεισοδίου του «Πανάι» [αμερικανικό πολεμικό που επλήγη από τους Ιάπωνες στην Κίνα], αλλά πιθανώς το επεισόδιον να συνετέλεσεν εις επίσπευσιν της εφαρμογής της. […] Η Ιαπωνία έχει τέσσαρα αεροπλανοφόρα και ναυπηγεί άλλα δύο. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι έχουν έξ αεροπλανοφόρα και ναυπηγούν άλλα δύο. […] Το αμερικανικόν υπουργείον των Ναυτικών απεφάσισε να επισπεύση τας ναυπηγήσεις όπως αποκατασταθή ταχέως σχέσις 5 προς 3 αναφορικώς προς τας ναυτικάς δυνάμεις της Ιαπωνίας.

ORNELLA PULITI SANTOLIQUIDO: Εις την φιλόξενον αίθουσαν του Ιταλικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών, εδόθη την παρελθούσαν Τρίτην [21-ΧΙΙ-1937], ενώπιον πολυπληθεστάτου και εκλεκτού ακροατηρίου, η προαγγελθείσα συναυλία κλειδοκυμβάλου της κυρίας Ορνέλλας Πουλίτι Σαντολικουΐντο […].