ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκπτωση φόρου σε χορηγούς βουλευτών

Εφθασαν και εφέτος οι μέρες της χαράς. Δεν περιγράφουμε την άνοιξη, αλλά την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Προφανώς, η κρίση άλλαξε τις σχετικές προβλέψεις. Δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, ούτε ανακουφίζουν με έκπτωση φόρου οι ιατρικές δαπάνες, η δαπάνη για φροντιστήρια των παιδιών, ούτε βέβαια όπως παλαιότερα οι τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ήταν ρυθμίσεις του «παλαιού καθεστώτος».

Ας μην απελπίζονται, όμως, οι φορολογούμενοι. Προβλέπονται δαπάνες που μειώνουν τον φόρο. Σήμερα, την εποχή της κρίσης. Μπορούν να κάνουν πολιτιστικές χορηγίες ή να επενδύσουν σε κινηματογραφική ταινία κι αν δεν είναι μαικήνες του πολιτισμού, μπορούν να καταθέσουν ένα ποσό στον «λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημοσίου χρέους». Οι χορηγίες αυτές πρέπει να γίνουν με τραπεζική πίστωση ή πιστωτική κάρτα και η ετήσια δαπάνη που αφαιρείται από το εισόδημα είναι από 10% του εισοδήματος, αν είναι κάτω από 10.000 ευρώ, έως και 20% για μεγαλύτερα εισοδήματα και ποσό δωρεάς έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για όσους δεν έχουν πολιτιστικά ενδιαφέροντα αλλά είναι πολιτικοποιημένοι. Αυτοί μπορούν να κάνουν δωρεές σε κόμματα, ή συνασπισμό κομμάτων ή προσωπικά σε υποψήφιους ή και εκλεγμένους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Οι πολιτικές χορηγίες που εκπίπτουν πρέπει να είναι πάνω από 100 ευρώ έως και 20.000 ευρώ αν αφορούν κόμμα ή 5.000 ευρώ αν πρόκειται για υποψήφιο ή ήδη βουλευτή. Ο πολιτικοποιημένος φορολογούμενος απολαμβάνει έκπτωση φόρου ίση με το 10% της δωρεάς. Συνεπώς, αν κάνετε δωρεά 20.000 ευρώ σε κόμμα, μειώνεται 2.000 ευρώ ο φόρος. Δεν είναι άσχημα, αν μάλιστα φορολογείστε με τον ανώτερο συντελεστή.

Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα ή βουλευτές που υπερβαίνει τα 500 ευρώ, γίνεται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους χρηματοδότησης, με ονομαστική κατάθεση. Τα πράγματα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα, όσον αφορά ποιος θα ελέγχει τις χορηγίες αυτές. Η χρηματοδότηση με μικρότερα ποσά μπορεί να πραγματοποιείται «με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί». Σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τραπεζική κατάθεση, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του χορηγού.

Ωστόσο, τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν τα φυσικά πρόσωπα (βουλευτές ή υποψήφιοι) με ποσά άνω των 300 ευρώ, ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ο χειρισμός των δαπανών που μειώνουν τη φορολογία έχει θέση σε εγχειρίδιο πολιτικής σκέψης. Καταργήθηκαν εκπτώσεις που σχετίζονται με δαπάνες για πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Διατηρήθηκαν ή προστέθηκαν δαπάνες που δεν αγγίζουν αναμφισβήτητες και υποχρεωτικές ανάγκες, από τις οποίες δεν ξεφεύγουν οι «κανονικοί» άνθρωποι. Οι άλλοι, είτε θέλουν να χρηματοδοτήσουν κινηματογραφική ταινία είτε φίλο βουλευτή, θα μπορούσαν να πληρώσουν χωρίς όφελος από την εφορία. Οπως κάνουν οι άλλοι. Οι άτυχοι που καταστρέφονται οικονομικά, επειδή αρρώστησαν.