ΑΠΟΨΕΙΣ

Ταυτότητες γραφειοκρατίας

Δημοσιεύθηκε, λέει, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας, εκείνης της ηλεκτρονικής πλαστικής κάρτας που έχουν οι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. πλην φυσικά Ελλάδος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε και να τις βγάλουμε. Στην απόφαση ορίζεται ότι η έναρξη έκδοσης των νέων καρτών «καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης». Αν κρίνουμε από την ετοιμότητα της Διοίκησης να διαχειριστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή την Κυριακή, γιορτή και σχόλη που απολαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», η απάντηση στην ερώτηση «πότε θα έχουμε τις νέες ταυτότητες;», είναι φέξε μου και γλίστρησα. Μέχρι τότε τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19 ρύθμισης. Του 1953!

Στην Ελλάδα ουδείς εκσυγχρονισμός περνά ατιμώρητος. Ετσι, οι πολίτες εκτός από τις φωτογραφίες, δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και ξανά μανά υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να πληρώσουν και ένα ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την απόφαση «αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας». Και καλά όλα τ’ άλλα ήτοι το (μηδαμινό) κόστος του πλαστικού και το μικρό κόστος εκτύπωσης. Η «δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» τι στην ευχή είναι; Η βενζίνη των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα μεταφέρουν τα έγγραφα από τη μία υπηρεσία στην άλλη;

Βεβαίως ακόμη και στην ηλεκτρονική Εσθονία, υπάρχει ένα αντίστοιχο παράβολο –χωρίς αυτές τις εξωτικές δικαιολογίες–, αλλά τουλάχιστον εκεί όλη η δουλειά γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς δηλαδή να τρέχει για υπεύθυνες δηλώσεις ο πολίτης. Επιπλέον, η έκδοση γίνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες και όχι όπως στην Ελλάδα «Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13». Οσοι έχουν επώνυμο Τ έως και Ω θα δουν τις νέες ταυτότητες μετά πέντε χρόνια συν το διάστημα που θα κάνει ο υπουργός Εσωτερικών για να διαπιστώσει την «τεχνική ετοιμότητα της Διοίκησης»!

Οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν μετά μια πενταετία, αλλά πάμε στοίχημα ότι μόλις πλησιάζει ο καιρός, δηλαδή το 2023 θα αρχίσει το παιγνίδι των παρατάσεων;