ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ανδρέας Σιάμισιης στην «Κ»: Το μέλλον των ΕΛΠΕ θα είναι πιο… «πράσινο»

Ανδρέας Σιάμισιης στην «Κ»: Το μέλλον των ΕΛΠΕ θα είναι  πιο… «πράσινο»

Η ουσιαστική εμπλοκή των ΕΛΠΕ στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής ενεργειακού μετασχηματισμού που έχει χαράξει η διοίκηση του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ενεργειακό μοντέλο κλιματικής ουδετερότητας. Ορόσημο αυτής της στρατηγικής, όπως τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, είναι η συμφωνία για την εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων της γερμανικής Juwi στην περιοχή της Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW, καθώς επισπεύδει την υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος και βελτιώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν θέσει τα ΕΛΠΕ για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030. Σχολιάζοντας το νέο «Green Deal» που παρουσίασε πρόσφατα η Ε.Ε., ο κ. Σιάμισιης τονίζει ότι «πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα» και επισημαίνει ότι «απαιτείται ρεαλισμός, όσον αφορά τους στόχους και τις προσδοκίες, αλλά και συντονισμός στον σχεδιασμό ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία στην αγορά». Φιλόδοξο αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ τον εθνικό στόχο απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2023, την επίτευξη του οποίου συνδέει με την επιτάχυνση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ, την ένταξη στο σύστημα των νέων μονάδων φυσικού αερίου και την απόδοση των μέτρων εξοικονόμησης. Η ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας των ΕΛΠΕ στο φυσικό αέριο αποτελεί επίσης στρατηγική προτεραιότητα, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, ο οποίος μιλάει στην «Κ» για τους λόγους που επέβαλαν την αποεπένδυση από τη ΔΕΠΑ Υποδομών αλλά και την επιδίωξη πλήρους ελέγχου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, την οποία θα διεκδικήσουν από κοινού με την Εdison. «…δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε ήδη συνεταίροι στην Elpedison. Aρα, η πρόθεσή μας για συνεργασία με την Edison είναι δεδομένη και βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής μας», τονίζει. Ο κ. Σιάμισιης μιλάει επίσης στην «Κ» για το αρνητικό περιβάλλον που διαμορφώνει η μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και τις συνέπειες στα αποτελέσματα του ομίλου αλλά και τις επιπτώσεις στον κλάδο και την ελληνική οικονομία από τον κορωνοϊό. «Σε αυτή τη φάση δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιήσουμε την επίπτωση στην ελληνική οικονομία και τον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, αλλά δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο», αναφέρει.

– Τα ΕΛΠΕ είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της χώρας. Παγκοσμίως και στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας. Πόσο έτοιμα είναι τα ΕΛΠΕ για αυτή την κούρσα προς τους μηδενικούς ρύπους το 2050;
– Η μετάβαση της αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο είναι πλέον δεδομένη και εταιρείες οι οποίες δεν το αναγνωρίζουν και δεν το εντάσσουν μέσα στα σχέδιά τους θα αντιμετωπίσουν, αργά ή γρήγορα, πρόβλημα. Στη νέα στρατηγική που εξαγγείλαμε πρόσφατα, θέσαμε τρεις κεντρικούς άξονες, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να αναπτύξουμε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, αλλά ταυτόχρονα να κτίσουμε και την ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιών, με ουσιαστική εμπλοκή στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

Υλοποιούμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αξιοποιώντας τον τριπλό ρόλο του ομίλου: Ως μεγάλος καταναλωτής ενέργειας, εστιάζουμε στη διαρκή βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποιούμε εναλλακτικές πηγές καυσίμων. Ως παραγωγός, να τροφοδοτούμε την αγορά με προηγμένα καύσιμα με τις βέλτιστες προδιαγραφές. Και επιπλέον, μέσω των στρατηγικών επιλογών στο χαρτοφυλάκιό μας, να επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη σε έργα ΑΠΕ και στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Εχουμε θέσει ως στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σαν όμιλος κατά 50% μέχρι το 2030, και αυτό αποτελεί πλέον και ένα από τα βασικά μας κριτήρια στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

– Εκτιμάτε ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την εκπομπή ρύπων είναι επιτεύξιμοι; Ποιες επιπτώσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα στον πυρήνα της δραστηριότητας των ΕΛΠΕ, που είναι η διύλιση;
– Το νέο «Green Deal», που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα. Προϋποθέτει τεχνολογική καινοτομία, έρευνα, νέες παραγωγικές μονάδες και υποδομές και θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις ύψους 290 δισ. ευρώ ετησίως. Θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι απαιτούμενοι χρηματοοικονομικοί μοχλοί που θα διασφαλίσουν μια «Δίκαιη Μετάβαση», με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Απαιτείται ρεαλισμός, όσον αφορά τους στόχους και τις προσδοκίες, αλλά και συντονισμός στον σχεδιασμό ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία στην αγορά. Γιατί, στην πορεία επίτευξης των στόχων για κλιματική ουδετερότητα, δεν υπάρχει μόνο μια μαγική λύση. Θα πρέπει να στηριχθούν όλες οι καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα.

Σε αυτή την κατεύθυνση και παρά τη βεβαιότητα ότι τα υγρά καύσιμα θα συνεχίσουν να καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της Ε.Ε. για τις επόμενες τρεις δεκαετίες –σύμφωνα με τα σενάρια που η ίδια η Ε.Ε. διακινεί– ο κλάδος της Ευρωπαϊκής Διύλισης κατέθεσε εγκαίρως την ολοκληρωμένη πρότασή του (Vision 2050), για τον μετασχηματισμό των διυλιστηρίων και την ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα των νέων προϊόντων χαμηλότερου άνθρακα. Ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα υποστηρικτικό, σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, που να αναγνωρίζει τη συμβολή αυτών των καυσίμων στη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και μέτρα στήριξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ώστε να μη γίνει «εξώθηση» όλης αυτής της δραστηριότητας εκτός Ευρώπης.

– Ανακοινώσατε μόλις πρόσφατα την ανάπτυξη του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στη χώρα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχετε θέσει στον τομέα των AΠΕ;
– Είμαστε μια μεγάλη εταιρεία, με λειτουργική κερδοφορία EBITDA που κυμαίνεται, ανάλογα με τα διεθνή περιθώρια, μεταξύ 600 και 800 εκατ. ευρώ, επομένως η όποια εμπλοκή μας στις ΑΠΕ πρέπει να έχει ένα ελάχιστο κρίσιμο μέγεθος. Η συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων της γερμανικής Juwi στην περιοχή της Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο. Επισπεύδει την υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος και βελτιώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Είναι μια επένδυση που θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ, για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στη χώρα μας. Πέραν της εταιρικής στρατηγικής, υπάρχουν προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι οποίες θα καλυφθούν κυρίως από την τοπική κοινωνία. Σημαντική παράμετρος είναι και το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, καθώς με βάση τη χαμηλή τιμή αναφοράς το έργο δεν θα επιδοτείται από την αγορά και τον καταναλωτή, αντιθέτως θα επιδοτεί άλλα έργα ανανεώσιμων με υψηλότερες τιμές αναφοράς.

Εχουμε θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο τα 600 MW μέχρι το 2025. Θα τον επιτύχουμε τόσο με την ανάπτυξη μέρους του χαρτοφυλακίου των έργων που έχουμε σε ανάπτυξη, όσο και με στοχευμένες εξαγορές ώριμων ή και σε λειτουργία έργων.

– Είναι εφικτός ο κυβερνητικός στόχος για απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2023;
– H πλήρης απολιγνιτοποίηση της χώρας μέσα σε μόλις 4 χρόνια, είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Αν είχε ξεκινήσει πιο νωρίς, προφανώς θα είχαμε ήδη καλύψει ένα μεγάλο μέρος της απόστασης. Ο σχεδιασμός είναι φιλόδοξος, αλλά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ως η πρώτη εταιρεία –πλην της ΔΕΗ– που είχε επενδύσει στην παραγωγή Η/Ε από φυσικό αέριο, στηρίζουμε τη στρατηγική αυτή και με τις πρόσφατες εξαγγελίες μας.

Χρειάζεται να επιταχυνθεί η διαδικασία επένδυσης σε νέες μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ, να μπουν στο σύστημα τα επόμενα χρόνια οι καινούργιες μονάδες φυσικού αερίου, αλλά φυσικά να αποδώσουν και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Με την Edison για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

– Φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός αποτελούν επίσης βασικές δραστηριότητες των ΕΛΠΕ εδώ και χρόνια. Στο φυσικό αέριο, όπως φάνηκε από την περίπτωση του ΔΕΣΦΑ και τώρα της ΔΕΠΑ, επιλέξατε την έξοδο από τον τομέα των Υποδομών, την ίδια στιγμή που άλλες εταιρείες, κυρίως ξένες, επιλέγουν να επενδύσουν. Ποιοι είναι οι λόγοι;
– Ο τομέας του φυσικού αερίου συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές μας. Ωστόσο, ο κλάδος των Υποδομών δεν ταιριάζει στο σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, ενώ –λόγω του αυστηρότατου ρυθμιστικού πλαισίου– η εμπλοκή μας με τη ΔΕΠΑ Υποδομών δημιουργεί προβλήματα θεσμικής συμβατότητας με άλλες μας δραστηριότητες. Η από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ πώληση μετοχών εκτιμούμε πως θα είναι η πλέον συμφέρουσα τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές, καθώς οδηγεί σε μια καθαρή λύση από πλευράς μετοχικής σύνθεσης.

– Εχετε δηλώσει ότι θα διεκδικήσετε τον πλήρη έλεγχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχοντας στον διαγωνισμό για την πώληση του 65% που κατέχει το Δημόσιο ή θα αποχωρήσετε στην περίπτωση που δεν θα είστε ο πλειοδότης. Θα διεκδικήσετε τη ΔΕΠΑ Εμπορίας αυτόνομα ή σε συνεργασία με την Εdison;
– Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι υποχρέωσή μας από το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το ΤΑΙΠΕΔ και συνάδει και με την επιχειρηματική μας στρατηγική για αύξηση της συμμετοχής στην αγορά φυσικού αερίου. Εντούτοις, σε μια διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορεί να προβλεφθεί το αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε πιο σωστό για όλους να υπάρχει και στη δραστηριότητα αυτή μια καθαρή λύση στη μετοχική σύνθεση, δηλ. η υφιστάμενη μειοψηφική συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την υποβολή προσφορών και την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή όσο και για τις μελλοντικές κινήσεις των ΕΛΠΕ, σε περίπτωση που δεν είναι αυτά ο προτιμητέος επενδυτής.

Αναφορικά με την Edison, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε ήδη συνέταιροι στην Elpedison. Αρα, η πρόθεσή μας για συνεργασία με την Edison είναι δεδομένη και βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής μας.

Ικανοποιητικά κέρδη, παρά τη μείωση των περιθωρίων διύλισης

– Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ήταν αισθητά μειωμένα το 2019, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ηδη πολλές εταιρείες διύλισης δημοσιεύουν αρνητικά αποτελέσματα για το 2019. Πώς έχουν επηρεαστεί τα αποτελέσματα του ομίλου;
– Τα διεθνή περιθώρια διύλισης σημείωσαν σημαντική πτώση το 2019, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με σαφή αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης. Αυτό είναι εμφανές τόσο από τα αποτελέσματα 9μήνου όσο και έτους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εταιρείες που έχουν ήδη δημοσιεύσει, αλλά και τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ανδρέας Σιάμισιης στην «Κ»: Το μέλλον των ΕΛΠΕ θα είναι  πιο… «πράσινο»-1
Τα ΕΛΠΕ έχουν προσαρμοστεί στις νέες προδιαγραφές και προμηθεύουν με καθαρά, υψηλών προδιαγραφών καύσιμα την ελληνική ναυτιλιακή αγορά.

Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις διεθνείς εξελίξεις και το μακροοικονομικό περιβάλλον, συνεπώς εστιάζουμε σε παράγοντες που μπορούμε να επηρεάσουμε, όπως η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας και η συνεπής υλοποίηση της στρατηγικής μας. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση των εμπορικών μας δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, αλλά και η σημαντική βελτίωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα, θα μας βοηθήσουν να περιορίσουμε την αρνητική επίπτωση του διεθνούς περιβάλλοντος και να έχουμε μια ικανοποιητική κερδοφορία.

– Την παγκόσμια και την ελληνική ναυτιλία απασχολεί το θέμα των καυσίμων και των περιορισμών στην εκπομπή ρύπων. Διεθνώς υπάρχει πρόβλημα στην προμήθεια τέτοιων καυσίμων. Πού βρίσκονται τα ΕΛΠΕ ως προς αυτό;
– Από την 1 Ιανουαρίου 2020 ισχύουν οι νέοι κανόνες αναφορικά με την περιεκτικότητα σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων διεθνώς, με τη μετάβαση να έχει ξεκινήσει στο τέλος του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τους κλάδους ναυτιλίας και διύλισης. Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μετάβαση σε καθαρά καύσιμα, ήδη από το 2007, με την απόφαση για επένδυση στο διυλιστήριο Ελευσίνας, αλλά και πιο πρόσφατα με την προσαρμογή της λειτουργίας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου στις νέες προδιαγραφές, ανταποκρίνεται προμηθεύοντας με καθαρά, υψηλών προδιαγραφών καύσιμα την ελληνική ναυτιλιακή αγορά.

– Η παγκόσμια οικονομία καταγράφει αυτή την περίοδο τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό. Πώς έχει επηρεάσει τον όμιλο και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία συνολικότερα;
– Αναμφίβολα, η οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα και στην Απω Ανατολή έχει επηρεαστεί από τον κορωνοϊό και τις προσπάθειες αντιμετώπισής του, με επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στην ανάπτυξη. Ηδη έχει παρατηρηθεί μείωση της ζήτησης για αργό πετρέλαιο και προϊόντα, επηρεάζοντας αντίστοιχα και τη βιομηχανία διύλισης παγκοσμίως. Σε αυτή τη φάση, δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιήσουμε την επίπτωση στην ελληνική οικονομία και στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, αλλά δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο.