ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Χρηματοδότηση κλιματικών λύσεων από τη Citi με 250 δισ. δολάρια

Μιλάει στην «Κ» η υπεύθυνη Βιώσιμης Τραπεζικής και Μετάβασης Επιχειρήσεων για την περιοχή Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής της Citi, Κόρτνεϊ Λόρενς.

Επενδύσεις 6,9 τρισ. δολαρίων ετησίως, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και την ανάπτυξη, θα απαιτηθούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, έως το 2030, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη Βιώσιμης Τραπεζικής και Μετάβασης Επιχειρήσεων για την περιοχή Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής της Citi, Κόρτνεϊ Λόρενς. Στη συνέντευξή της στην «Κ», η κ. Λόρενς υπογραμμίζει τη σημασία του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη μετάβαση στην εποχή των μηδενικών ρύπων, στο πλαίσιο της οποίας η Citi έχει αναλάβει τη δέσμευση για επενδύσεις 250 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση κλιματικών λύσεων την προσεχή πενταετία. 

– Η βιωσιμότητα είναι η νέα γλώσσα των επιχειρήσεων, αλλά η συζήτηση στις περισσότερες περιπτώσεις εξαντλείται στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και στην ανάγκη ενίσχυσης πράσινων επενδύσεων. Τι άλλο περιλαμβάνει;

– Βιωσιμότητα σημαίνει να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον (Future Fit). Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 8 δισ. έως το 2030 και περίπου τα 10 δισ. το 2050, γεγονός που ασκεί πίεση στο περιβάλλον. Η πρωταρχική μας πρόκληση είναι να εξισορροπήσουμε την επιθυμία μας για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία με τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους, και αυτό θα απαιτήσει μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει μόνο να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα, αλλά να εφαρμόσουν την κυκλική οικονομία, μέσω της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης πόρων. Εκτός από τα περιβαλλοντικά κριτήρια, θα πρέπει να εντάξουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κοινωνικά κριτήρια με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

– Ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών σε αυτή τη μεταστροφή και πώς θα μπορούσε ο τραπεζικός κλάδος να ανακτήσει την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία που άφησε πίσω της η τελευταία μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση;

– Οι τράπεζες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο και μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας διασφαλίζοντας μια «δίκαιη μετάβαση» σε μια πιο ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Για να γίνει αυτό, οι τράπεζες πρέπει να συνεργαστούν με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ώστε να διασφαλίσουν όλα τα κοινωνικά οφέλη από την πράσινη μετάβαση και ότι προστατεύουν αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι στις αλλαγές.

– Τι σημαίνει σε όρους χρηματοδότησης η στροφή στην πράσινη οικονομία και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το ύψος των επενδύσεων σε αυτό τον τομέα τα προσεχή χρόνια;

– Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι απαιτούνται επενδύσεις 6,9 τρισ. δολαρίων ετησίως έως το 2030 για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ανάπτυξη (Financing Climate Futures, 2018). Αυτό θα απαιτήσει την ενίσχυση νέων δομών χρηματοδότησης.

Στη Citi, ανακοινώσαμε πρόσφατα μια νέα πενταετή δέσμευση 250 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση κλιματικών λύσεων, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση και διευκόλυνση κεφαλαίων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή τεχνολογία, ποιότητα και διατήρηση των υδάτων, βιώσιμες μεταφορές, πράσινα κτίρια, ενεργειακή απόδοση και βιώσιμη γεωργία.

– Πώς μπορούν να μετουσιωθούν η βιώσιμη πολιτική και η στροφή σε μια κοινωνία με μηδενικές εκπομπές ρύπων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες;

– Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει μια φιλόδοξη ατζέντα πολιτικών, που εισάγει νέα νομοθεσία για την προώθηση της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Αυτές οι πολιτικές είναι σημαντικές για τον αναπροσανατολισμό των ροών κεφαλαίων προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό ταξινόμησης τον Ιούνιο και ήδη οι επιχειρήσεις εκδίδουν πράσινα ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων που πληρούν τα κριτήρια.

– Πόσο συνειδητοποιημένες και έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις για αυτή τη μεταστροφή;

– Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τολμηρές δράσεις για να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα μέσω πρωτοβουλιών όπως το Climate Pledge και το We Mean Business, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό εάν θέλουμε να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2040 και να διατηρήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό θα απαιτήσει από τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τα βήματα των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας και η Citi είναι έτοιμη να τις υποστηρίξει μέσω συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.