ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών ενέργειας

Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών ενέργειας

Η Ελλάδα έχει σημειώσει έντονη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να συνεχίσει την ολοκλήρωσή τους για να αποδώσει πλήρως τα οφέλη στους καταναλωτές, σημειώνει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κ» κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. και επίτροπος Ενέργειας Μάρος Σέφκοβιτς. Εκτιμά ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και από ευρωπαϊκές εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι το «πακέτο» θα είναι ελκυστικό για τους επενδυτές, ενώ μακροπρόθεσμα συνδέει την ενίσχυση του ανταγωνισμού και με την πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων. Σχολιάζοντας την ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου, επισημαίνει ότι το βασικό συμπέρασμα για την Επιτροπή είναι πως η ανάπτυξη της αγοράς και η ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να συμβαδίζουν. «Εάν οι αγορές λειτουργούσαν, δεν θα χρειάζονταν δαπανηρά μέτρα» σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο επίτροπος χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη του TAP, συνδέει όμως τα οφέλη του με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (ΙGB), ενώ αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες του τερματικού σταθμού Αλεξανδρούπολης για διαφοροποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επισημαίνει, τέλος, την ανάγκη η Ελλάδα να αξιοποιήσει τους πόρους ύψους 429 εκατ. ευρώ που διαθέτει η επιτροπή για την περίοδο 2014-2020, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

– Η Ελλάδα προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα προκειμένου να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόοδο που έχει επιτευχθεί;

– Η Ελλάδα σημείωσε έντονη πρόοδο σε αυτό τον τομέα, αλλά πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων για να αποδώσει πλήρως τα οφέλη στους Eλληνες καταναλωτές. Παραδείγματα: η απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2018, η αναθεώρηση του πλαισίου για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εισαγωγή μιας νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (target model) που θα είναι πλήρως συμβατή με τις αγορές της Ε.Ε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γίνουν τα τελικά βήματα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα οφέλη αυτών των μεταρρυθμίσεων.

– Η αποεπένδυση της ΔΕΗ στον λιγνίτη συμπίπτει χρονικά με την πολιτική της Ε.Ε. για απεξάρτηση από τον άνθρακα. Δεδομένου αυτού, πόσο εφικτή είναι η προσέλκυση επενδυτών από ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ;

– Η διαχείριση της διαδικασίας πώλησης γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ως εκ τούτου, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσει κανείς λεπτομερώς. Ωστόσο, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν τέτοιες πωλήσεις ήταν επιτυχείς (RWE στη Γερμανία), υπό την προϋπόθεση ότι το «πακέτο» που πρόκειται να εκποιηθεί είναι ελκυστικό για τους πιθανούς επενδυτές.

– Οι ιδιώτες επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός, εκτός αν τεθεί τέλος στο μονοπώλιο της ΔΕΗ στην υδροηλεκτρική παραγωγή. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;

– Η ιδιαίτερη θέση της ΔΕΗ στην αγορά εξαρτάται σίγουρα από τη σύνθεση του ενεργητικού της στην παραγωγή ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών.

Η τρέχουσα διαδικασία εκποίησης βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αφορά μόνο τον λιγνίτη. Οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για πώληση υδροηλεκτρικών σταθμών θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν και όποτε προκύψει η ανάγκη. Σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου και τον ρόλο της ΔΕΠΑ, ξεκαθαρίζει ότι για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός θα πρέπει να μειωθεί η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στις υφιστάμενες εταιρείες λιανικής (ΕΠΑ).

– Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής σε σχέση με την παραμονή της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά φυσικού αερίου;

– Η Επιτροπή δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη ΔΕΠΑ (ή οποιονδήποτε) να αναπτύξει λιανική παρουσία στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνδυασμένη πώληση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύ κοινό μοντέλο σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ωστόσο, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός, οι υφιστάμενες εταιρείες λιανικής (ΕΠΑ) πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητες από τη ΔΕΠΑ και κατά συνέπεια η συμμετοχή της ΔΕΠΑ σε αυτές πρέπει να μειωθεί.

– Η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της Ενεργειακής Eνωσης. Η απόσυρση των εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία πέρυσι οδήγησε σε μια γενικευμένη ενεργειακή κρίση που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κρίση υποχρεώθηκε να πάρει και έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτή την κρίση;

– Η ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο και ηλεκτρισμό αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Ενεργειακή Ενωση. Eνα από τα μαθήματα που θα αντληθούν από την ελληνική ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους είναι ότι η ανάπτυξη της αγοράς και η ασφάλεια του εφοδιασμού συμβαδίζουν. Εάν οι τιμές του φυσικού αερίου μπορούσαν να αυξηθούν λόγω της έντονης ζήτησης, αυτό θα επηρέαζε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα γίνονταν εξαγωγές. Ετσι, εάν οι αγορές λειτουργούσαν, δεν θα απαιτούνταν πιο δαπανηρά μέτρα. Σε μια ολοκληρωμένη και καλά λειτουργούσα αγορά, θα είστε σε θέση να βασίζεστε στους γείτονές σας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, ώστε η κοινή προετοιμασία και η πραγματική διαφάνεια να έχουν ζωτική σημασία για την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Τα σημεία αυτά είναι κεντρικά στις προτάσεις της Επιτροπής που συζητούνται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Η Αλεξανδρούπολη

– Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά τη στρατηγική διασύνδεσης της Ε.Ε. για τη διαφοροποίηση των πηγών και των ενεργειακών οδεύσεων. Πώς αξιολογείτε την πρόοδο των αγωγών TAP και IGB και το σχέδιο κατασκευής νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη;

– Χαιρετίζω την καλή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη του TAP στην Ελλάδα, με τις εν εξελίξει κατασκευαστικές και προπαρασκευαστικές εργασίες. O TAP θα διασυνδέει την Ελλάδα με το Αζερμπαϊτζάν και την Ιταλία, εξασφαλίζοντας μια ισχυρή διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η διασύνδεση Ελλάδας -Βουλγαρίας (IGB) θα πρέπει να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με τον TAP, για να αποδώσει πλήρως τα οφέλη του TAP. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις και ελπίζω ότι η κατασκευή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018. Η Αλεξανδρούπολη έχει σημαντικές δυνατότητες διαφοροποίησης του ΥΦΑ και είμαστε βέβαιοι ότι η ζήτηση στην ελληνική αγορά αερίου και στην περιοχή θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον. Αυτό θα είναι το κλειδί για την επιτυχία του έργου.