ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι διαδικασίες στη νέα Βουλή

Οι διαδικασίες στη νέα Βουλή

Το βράδυ της Κυριακής μπορεί να μην είναι σαφές στο σύνολό τους ποιοι θα κληθούν στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής στις 17 Ιουλίου για να ορκιστούν ως νεοεκλεγέντες βουλευτές, αφού η καταμέτρηση των σταυρών δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών θα καταδείξει αν η τελετή ορκωμοσίας θα έχει εορταστικό χαρακτήρα για τους νικητές και αν θα αποτελέσει τυπική αφετηρία μιας ομαλής πολιτικής περιόδου, αφού θα πιστοποιήσει το αν θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες θα είναι εξαιρετικά απλές: την επομένη της ορκωμοσίας, η νέα Βουλή θα κληθεί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, με προεδρεύοντα ώς την εκλογή του νέου, έναν εκ των αντιπροέδρων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Υπενθυμίζεται πως βάσει του κανονισμού το πρόσωπο του νέου προέδρου προτείνεται από την πλειοψηφία, ενώ της ψηφοφορίας που είναι μυστική δεν προηγείται συζήτηση. Για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Καθώς μπορεί να έχουν προταθεί και άλλα πρόσωπα από τις πολιτικές δυνάμεις και αν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους και τότε εκλέγεται εκείνος που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, που θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Το άρθρο 141 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει σχετικά: «H κυβέρνηση oφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσία τoυ πρωθυπoυργoύ να εμφανιστεί στη Boυλή και να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης μετά τη συζήτηση των πρoγραμματικών της δηλώσεων». Δεδομένων των συνθηκών και βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, αν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου αναδειχθεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ., εκτιμάται ότι οι σχετικές με την ορκωμοσία του κ. Κυρ. Μητσοτάκη και τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης διαδικασίες θα εξελιχθούν ταχύτατα: εντός των πρώτων 24ώρων της προσεχούς εβδομάδας. Αφού γίνουν αυτά, τότε θα έρθει η σειρά της νέας Βουλής, πιθανότατα με εναρκτήρια συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Ιουλίου: «H ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και η πρόταση εμπιστoσύνης εγγράφoνται σε ειδική ημερήσια διάταξη. H συζήτηση δεν μπoρεί να παραταθεί περισσότερo από τρεις ημέρες από την έναρξή της. H ψηφoφoρία για την πρόταση εμπιστoσύνης διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των πρoγραμματικών δηλώσεων και τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή ώρα της τρίτης ημέρας από την έναρξη της συζήτησης, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αναβληθεί η ψηφoφoρία για σαράντα oκτώ ώρες», αναφέρεται σχετικά στον κανονισμό.

Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, τότε για τον νέο πρόεδρο το «μόνο πρόβλημα» που θα έχει θα είναι διαδικαστικού-χωροταξικού χαρακτήρα: θα πρέπει να αναδιανεμηθούν οι χώροι εντός του Κοινοβουλίου στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και στους προέδρους τους. Προφανώς το «πρόβλημα» θα είναι μικρό, εάν η νέα Βουλή είναι πεντακομματική. Οπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν, τα πολλά κόμματα προκαλούν «πονοκεφάλους» στους προέδρους της Βουλής, καθώς οι χώροι του Κοινοβουλίου είναι λίγοι.

Οπως προαναφέρθηκε, το Σύνταγμα προβλέπει ότι «πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών». Αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, τότε μπαίνουμε σε κύκλο διερευνητικών εντολών.