Το χρονοδιάγραμμα στη νέα Βουλή

Το χρονοδιάγραμμα στη νέα Βουλή

2' 37" χρόνος ανάγνωσης

Με ξεκάθαρο, από χθες, το κρισιμότατο στοιχείο της κυβερνητικής αυτοδυναμίας, η νέα πλειοψηφία της Βουλής που θα συγκληθεί σε Ολομέλεια για την ορκωμοσία των νέων μελών της εθνικής αντιπροσωπείας την επόμενη Τετάρτη 17 Ιουλίου, ετοιμάζεται με γοργά βήματα για τις πρώτες διαδικαστικές και τις μετέπειτα βαθύτατα πολιτικές κινήσεις της.

Τα μέλη της νέας κυβέρνησης θα προετοιμαστούν για τις προγραμματικές δηλώσεις επί των οποίων η σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, εκτός απροόπτου, το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουλίου. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός προβλέπει:

Το πρωί της Τετάρτης 17/7 θα συγκληθεί η Ολομέλεια με τη νέα της σύνθεση, υπό την προεδρία ενός εκ των αντιπροέδρων της προηγούμενης περιόδου, σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει μόνο την ορκωμοσία των νέων βουλευτών. Την επομένη, σε νέα της συνεδρίαση η Ολομέλεια θα κληθεί να εκλέξει τον πρόεδρο του σώματος. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπονται βάσει του Κανονισμού «αυτοπροτάσεις»: τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους προτείνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, η δε ψηφοφορία είναι μυστική, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σχετική συζήτηση επί της υποψηφιότητας ή των υποψηφιοτήτων. Για την εκλογή χρειάζονται τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν είναι δύο ή περισσότεροι οι υποψήφιοι και σε περίπτωση που κάποιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Στη συνέχεια, η Ολομέλεια θα κληθεί να εκλέξει τους αντιπροέδρους της Βουλής.

Υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν άμεσα, τότε την Παρασκευή 19/7 θα ανοίξει η κοινοβουλευτική διαδικασία επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Κανονισμού της Βουλής, «η κυβέρνηση oφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσία τoυ πρωθυπoυργoύ να εμφανιστεί στη Boυλή και να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης μετά τη συζήτηση των πρoγραμματικών της δηλώσεων. O πρόεδρoς της Boυλής, ύστερα από συνεννόηση με την κυβέρνηση, oρίζει την ημέρα πoυ θα αρχίσει η συζήτηση για τις πρoγραμματικές δηλώσεις και την παρoχή ψήφoυ εμπιστoσύνης».

Παράλληλα, προβλέπεται: «H ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και η πρόταση εμπιστoσύνης εγγράφoνται σε ειδική ημερήσια διάταξη. H συζήτηση δεν μπoρεί να παραταθεί περισσότερo από τρεις ημέρες από την έναρξή της. H ψηφoφoρία για την πρόταση εμπιστoσύνης διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των πρoγραμματικών δηλώσεων και τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή ώρα της τρίτης ημέρας, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αναβληθεί η ψηφoφoρία για σαράντα oκτώ ώρες». Τα προαναφερθέντα χρονοδιαγράμματα, δεδομένου ότι η ορκωμοσία του πρωθυπουργού πραγματοποιείται σήμερα, σημαίνουν ότι οι προθεσμίες για την ψηφοφορία επί των προγραμματικών δηλώσεων εκπνέει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου.

Ταυτόχρονα, θα «τρέχουν» στο παρασκήνιο του Κοινοβουλίου οι διαβουλεύσεις για την «τακτοποίηση» των Κ.Ο. στα νέα τους γραφεία: αλλάζουν χώρους Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, αδειάζει ο χώρος που είχε η Ενωση Κεντρώων, θα αναζητηθεί χώρος για τους νεοεισερχόμενους.

Αμέσως μετά θα δρομολογηθεί το νομοθετικό έργο, για το περιεχόμενο του οποίου έχει δώσει σαφές στίγμα ο νέος πρωθυπουργός, ενώ ως γνωστόν δεν προβλέπονται «θερινές διακοπές», αφού και εκ του Κανονισμού η βουλευτική σύνοδος που αρχίζει στις 17/7 «δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από πέντε μήνες». Στο πλαίσιο αυτό με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται οι κινήσεις αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη νομοθεσία για το πανεπιστημιακό άσυλο, ζητήματα οικονομίας, τον εκλογικό νόμο και, φυσικά, την αναθεώρηση του Συντάγματος.