Θετική η JP Morgan για το σχέδιο «Ηρακλής»

Θετική η JP Morgan για το σχέδιο «Ηρακλής»

2' 21" χρόνος ανάγνωσης

Σε σημαντικά υψηλότερες τιμές αναμένεται να μεταφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) των ελληνικών τραπεζών υπό το σχέδιο «Ηρακλής» (APS) σε σύγκριση με το αντίστοιχο ιταλικό σχέδιο GACS, σύμφωνα με την JP Morgan. Συγκεκριμένα εκτιμά πως αποτίμηση των εγγυήσεων δείχνει τιμή μεταφοράς των NPEs των ελληνικών τραπεζών στο σχέδιο APS στο 34%-35% της λογιστικής αξίας τους κατά μέσον όρο, έναντι του 28% για τα NPEs των ιταλικών τραπεζών, και αυτά τα επίπεδα, σημειώνει, είναι περισσότερο διαχειρίσιμα για τις ελληνικές τράπεζες. Οπως υποστηρίζει, η τιμή θα είναι περίπου στο 34% της λογιστικής αξίας για «πακέτα» εταιρικών δανείων με εξασφαλίσεις και στο 45% για τα στεγαστικά. Οπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, με το σχέδιο Galaxy ύψους 12 δισ. ευρώ της Alpha Bank στο επίκεντρο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει 23 δισ. τιτλοποιήσεις υπό τον «Ηρακλή», και αναμένει να υπάρξουν περισσότερες στις αρχές του 2020. Ο «Ηρακλής» έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τη διάθεση 30-36 δισ. ελληνικών NPEs, σχεδόν το μισό του σημερινού όγκου. 

Μπορεί η βασική δομή του ελληνικού σχεδίου να είναι παρόμοια με αυτή του ιταλικού, υπό το οποίο οι τράπεζες της χώρας προχώρησαν σε τιτλοποιήσεις ύψους 70 δισ. ευρώ από το 2016, υπάρχουν ωστόσο τρεις σημαντικές διαφορές που «εξηγούν» και την εκτίμηση της JP Morgan για την καλύτερη τιμολόγηση των NPEs.

Πρώτον, o «Ηρακλής» καλύπτει μια ευρύτερη ομάδα υψηλότερης ποιότητας NPEs. Το GACS περιορίζει το σύνολο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζεται αποκλειστικά σε «πολύ κακά δάνεια», με μέσο δείκτη κάλυψης στο 60%. Ο «Ηρακλής» εφαρμόζεται σε μια ευρύτερη δέσμη περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των NPEs που είναι σε καθυστέρηση λιγότερο από 90 ημέρες, αλλά είναι απίθανο να εξοφληθούν στο ακέραιο, με υψηλότερες πιθανότητες ανάκτησης (αλλά χαμηλότερη κάλυψη). Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα τιμολόγησης των χαρτοφυλακίων του «Ηρακλή» θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα από το GACS.

Δεύτερον, οι επιεικέστερες απαιτήσεις αξιολόγησης υποδηλώνουν υψηλότερη μόχλευση για τον «Ηρακλή», με αποτέλεσμα ενδεχομένως υψηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο του GACS, η ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης εξαρτάται από το ότι οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης (senior) έχουν αξιολόγηση BBB / Baa2. H απαίτηση της «επενδυτικής βαθμίδας» σημαίνει ότι η διαμόρφωση της διάρθρωσης της τιτλοποίησης θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη αξιολόγηση, αυξάνοντας τους περιορισμούς μόχλευσης και περιορίζοντας το μέγεθος του όγκου των senior τίτλων. Στον «Ηρακλή», η απαίτηση αξιολόγησης είναι χαμηλότερη, στο BB-, τρεις βαθμίδες κάτω από αυτή του GACS, γεγονός που δημιουργεί ενδεχομένως περιθώρια για μεγαλύτερο όγκο senior τίτλων από ό,τι στην Ιταλία.

Τρίτον, τα NPEs στην Ελλάδα είναι πιο συγκεντρωμένα στον τομέα των στεγαστικών δανείων, ενώ και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου NPEs είναι διαφορετική στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ιταλία, με σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση στα νοικοκυριά (δηλαδή στεγαστικά δάνεια). Κατά μέσον όρο, τα ελληνικά χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων καλύπτονται στο 71% με εγγύηση, κάτι που σημαίνει ενδεχομένως και καλύτερες τιμές, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την αναμενόμενη ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων το επόμενο διάστημα.