ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες οφειλές 500 εκατ. του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές το 2019

Νέες οφειλές 500 εκατ. του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές το 2019

Παρά τo υπερπλεονάσμα του 2019, το κράτος δεν έχει απομειώσει ακόμη τις οφειλές του προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, δημιουργώντας τη χρονιά που μας πέρασε νέες οφειλές της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ. Εως το τέλος Δεκεμβρίου 2019, τα συγκεντρωτικά χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ανήλθαν στα 590,5 εκατ. ευρώ έναντι 582,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Αυτό σημαίνει ότι οι συσσωρευμένες οφειλές έως το τέλος του 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 7,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη χρονιά που προηγήθηκε. Με δεδομένο ότι εντός του προηγούμενου έτους δημιουργήθηκαν νέες οφειλές που προσεγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ (498,6 εκατ.) αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο μέσα σε 12 μήνες δημιούργησε χρέη υψηλότερα από αυτά που αποπλήρωσε. Γι’ αυτό και η διαφορά μεταξύ των συγκεντρωτικών χρεών 2019 και 2018 είναι μόνο 7,7 εκατ. ευρώ.

Στελέχη της αγοράς δεν χαρακτηρίζουν το ποσό των 590,5 εκατ. ευρώ εξωφρενικό, αφού παρατηρούν ότι οι οφειλές του Δημοσίου έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. «Παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση στις εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου σε σχέση με προηγούμενα έτη, όταν τα ποσά ήταν τρεις φορές πάνω. Ωστόσο, αυτές κινούνται ακόμη σε υψηλά επίπεδα». Οι ίδιοι αποδίδουν αυτή την απομείωση των οφειλών και στον συμψηφισμό τους με το rebate και το clawback, που καλούνται να πληρώσουν με τη σειρά τους οι εταιρείες στο Δημόσιο. Στο μεταξύ, από το σύνολο των 590,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα είναι τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες, καθώς αυτά ανήλθαν στα 330,6 εκατ. ευρώ από 326,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, ενώ οι οφειλές των νοσοκομείων (ΕΣΥ και στρατιωτικά νοσοκομεία) έφθασαν τα 259,9 εκατ. ευρώ από 256,5 εκατ. ευρώ.

Η διάρθρωση των εκκρεμών οφειλών του ΕΟΠΥΥ μέχρι και τα τέλη του 2019 έχει ως εξής: 500.000 ευρώ από το 2016, 0 ευρώ από το 2017, 28,9 εκατ. ευρώ για το 2018 και 301,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Και πάλι δηλαδή το 2019 παρατηρήθηκε μία συσσώρευση χρεών, η οποία κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν συνολικά 228 εκατ. ευρώ, από τα οποία 1,5 εκατ. ευρώ από το 2016, 200.000 ευρώ από το 2017, 46,4 εκατ. ευρώ το 2018 και 179,9 εκατ. ευρώ το 2019. Από την άλλη, τα στρατιωτικά νοσοκομεία οφείλουν 31,9 εκατ. ευρώ από τα οποία 700.000 ευρώ από το 2017, 13,7 εκατ. ευρώ από το 2018 και 17,5 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη χρονιά.
​​​​​​

Ας σημειωθεί ότι το σύνολο των μελών του ΣΦΕΕ εκπροσωπεί περίπου το 90% της αγοράς, δηλαδή, σύμφωνα και με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, ο τζίρος τους στη νοσοκομειακή αλλά και στην εξωνοσοκομειακή αγορά υπολογίζεται κοντά στα 5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται σε εθελοντική βάση από τις εταιρείες και μπορεί να προκύπτει διαφορά από τα επίσημα στοιχεία των δημοσίων φορέων.