ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδηγός ενδυνάμωσης της δημοκρατίας

odigos-endynamosis-tis-dimokratias-2095309

Ενας οδηγός ορθών πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας, βρίσκεται πλέον στη διάθεση του ελληνικού κοινού. Η μετάφραση του «Κώδικα Ορθών Πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», προϊόν της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Μέλλον της Δημοκρατίας, που διεξήχθη στη Σουηδία τον Ιούνιο του 2007, αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», με χρηματοδότηση του ΕΟΧ.

Στον 20σέλιδο οδηγό, που βρίσκεται στο Διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των διεθνών ΜΚΟ, ως φορέων έκφρασης της κοινωνίας των πολιτών: συμμετοχή, εμπιστοσύνη, λογοδοσία και διαφάνεια, ανεξαρτησία. Αντίστοιχα, διευκρινίζονται και τα στάδια συμμετοχής τους: η πληροφόρηση, η διαβούλευση, ο διάλογος και, τέλος, η σύμπραξη στη λήψη αποφάσεων. Σημειώνεται ότι ο όρος ΜΚΟ αναφέρεται συνολικά στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, που περιλαμβάνει εθελοντικές ομάδες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώσεις, ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, καθώς και κοινότητες με συμφέροντα γεωγραφικού ή άλλου χαρακτήρα. «Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων Αρχών και των ΜΚΟ», σημειώνει η Φαίη Κουτζούκου, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες». Σήμερα, η συνεργασία των δύο πλευρών είναι από μικρή έως ανύπαρκτη. Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε η διαβούλευση των ΜΚΟ με τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν ευοίωνες ενδείξεις για τη συνεργασία των ΜΚΟ με την τοπική αυτοδιοίκηση. «Στις διατάξεις του Καλλικράτη από το 2010 περιλαμβάνονται και οι επιτροπές διαβούλευσης, κάτι που διευκολύνει τον ισότιμο διάλογο μεταξύ ΜΚΟ και δήμων».