ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποψη: Τι ψηφίζουν σήμερα;

Αποψη: Τι ψηφίζουν σήμερα;

Σε ανεξέλεγκτη τροχιά φαίνεται πως έχει εισέλθει, με κυβερνητική ευθύνη, στη Βουλή η νομοθετική διαδικασία, ελάχιστες ώρες πριν από την ψήφιση ενός εκ των νομοθετημάτων που ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει ως εκ των σημαντικοτέρων της ολιγόμηνης παρουσίας του στην εξουσία: του λεγόμενου «παράλληλου προγράμματος».

Για το απόγευμα του Σαββάτου, ως γνωστόν προγραμματίστηκε η ψήφιση του σχεδίου νόμου. Ως τις 2 μμ: 1) Εχουν κατατεθεί συνολικά 51 τροπολογίες, 2) Εχουν επέλθει, από υπουργούς, 27 νομοθετικές βελτιώσεις και, 3) Ο αρμόδιος υπουργός, αν και από χθες Παρασκευή του έχει ζητηθεί, δεν έχει ανακοινώσει, ποιές εκ των 33 βουλευτικών τροπολογιών προτίθεται να κάνει αποδεκτές, προκειμένου να τοποθετηθούν εγκαίρων όλες οι πολιτικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι εκ των (18) υπουργικών τροπολογιών, υπάρχουν εκείνες που είτε έχουν χαρακτηριστεί «Εκπρόθεσμες», είτε θεωρούνται και είναι περιεχομένου ασχέτου προς το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί. Βάσει του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, αυτές οι τροπολογίες δεν θα έπρεπε καν να συζητηθούν.

Στα αξιοσημείωτα της όλης διαδικασίας, που είναι και δηλωτικά του μικρού χάους εντός του οποίου υποτίθεται πως η εθνική αντιπροσωπεία καλείται να νομοθετήσει με την ψήφο των μελών της, επί σαφών και ρητά διατυπωμένων διατάξεων, είναι και η ακόλουθη «νομοτεχνική βελτίωση», εξ εκείνων οι οποίες κατατέθηκαν κατά την μαραθώνια διαδικασία στην Ολομέλεια:

«Το στοιχείο β της παραγράφου 4 επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’266), η οποία καταργήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α’195) επανέρχεται σε ισχύ και προστίθεται εδάφιο γ ως εξής». Ποιός εκ των 300 βουλευτών γνωρίζει, ειδικά ως προς τη συγκεκριμένη «νομοθετική βελτίωση» τί ακριβώς θα ψηφίσει;