ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση από ΔΕΗ για εξαγορά ομολογιών έως 150 εκατ. ευρώ

protasi-apo-dei-gia-exagora-omologion-eos-150-ekat-eyro

Πρόταση για εξαγορά ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης του δανειακού της χαρτοφυλακίου ενόψει των μεγάλων υποχρεώσεων αποπληρωμής ύψους 2,2 δισ. ευρώ το 2019.

Η πρόταση εξαγοράς ομολογιών που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο αφορά κατόχους του ομολογιακού δανείου που λήγει το 2019, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5% και μέχρι του ποσού των 150 εκατ. ευρώ. Η πρόταση εξαγοράς υλοποιείται από την 100% θυγατρική της ΔΕΗ Public Power Corporation Finance plc (Η πρόταση εξαγοράς θα λήξει την 1η Φεβρουαρίου, 4.00 μ.μ. ώρα Λονδίνου, εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματιστεί από τον προσφέροντα). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και τον συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης, ενώ η πληρωμή προς τους ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.

Το εύρος της τιμής επαναγοράς ορίζεται σε 98,50 έως 99,60 ευρώ για ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, ενώ η διαπραγμάτευση του ομολόγου γινόταν χθες μεταξύ 100,25 ευρώ (αγορά) και 100,60 (πώληση) ευρώ.

Η κίνηση αυτή της ΔΕΗ αντανακλά την αγωνία της διοίκησης για τη διαχείριση των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων το 2019. Το θέμα της αποπληρωμής δανείων λήξης του 2019 έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημάνει στη διοίκηση της ΔΕΗ και τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας η Mckinsey, η οποία αποτελεί τον σύμβουλο της ΔΕΗ για την κατάρτιση μπίζνες πλαν με βάση τα νέα δεδομένα της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ και της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων Φλώρινας και Μεγαλόπολης. Η Mckinsey φέρεται να έχει προτείνει την άμεση λήψη μέτρων μέσα στο 2018 για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο της χρεοκοπίας εξαιτίας της αδυναμίας να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις της το 2019.

Η διοίκηση της ΔΕΗ δείχνει να έχει αξιολογήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και εδώ και ένα τρίμηνο περίπου έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναζήτηση τρόπων ελάφρυνσης του χρέους της επόμενης χρονιάς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη άσκηση, δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας η οποία δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης. Οι ανεξόφλητες οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που βρίσκονται σε διακανονισμό, έχουν σταθεροποιηθεί στα 3 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος της επιχείρησης συρρικνώνεται διαρκώς ως αποτέλεσμα της μείωσης των μεριδίων της στη λιανική αγορά.

Αξιοποιώντας πάντως την πρόσκαιρη ρευστότητα που διασφάλισε από την καταβολή μέρους των 360 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ως αποζημίωση για τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφελείας, η ΔΕΗ διαθέτει 150 εκατ. ευρώ για την επαναγορά ομολογιών σε τιμή που της αφήνουν και ένα οριακό περιθώριο κέρδους.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η ΔΕΗ αποπλήρωσε χρεολύσια ύψους 469,17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Για την αποπληρωμή του, προχώρησε τον Απρίλιο του 2017 στην έκδοση νέου ισόποσου ομολογιακού δανείου από ελληνικές τράπεζες με ημερομηνία λήξεως το 2019 και σταδιακές αποπληρωμές. Για την έκδοση του εν λόγου δανείου η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να δεσμεύσει έσοδα από συμβάσεις πελατών της, ενώ στο πλαίσιο των όρων που επέβαλαν οι τράπεζες, δύο μήνες μετά την έκδοσή του, προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή ποσού ύψους 25 εκατ. ευρώ. Ενα ακόμη ποσόν ύψους 25 εκατ. ευρώ εξόφλησε επίσης πρόωρα αμέσως μετά την είσπραξη του τιμήματος από την πώληση του ΑΔΜΗΕ, σε εφαρμογή ενεργοποίησης σχετικής ρήτρας του δανείου. Ο συνολικός δανεισμός της ΔΕΗ στις 30 Ιουνίου 2017 ήταν στα 4,6 δισ. ευρώ.