ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.

Τηλεδιάσκεψη κορυφής: Οι τελικές διατυπώσεις για Τουρκία

Τηλεδιάσκεψη κορυφής: Οι τελικές διατυπώσεις για Τουρκία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Τουρκία με τρόπο «σταδιακό, αναλογικό και αντιστρέψιμο», αναφέρει η κοινή δήλωση στην οποία κατέληξαν οι «27» στο πλαίσιο της σημερινής τηλεδιάσκεψης κορυφής.

Στην αναφορά στην τελωνειακή ένωση, το πρώτο σημείο αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, σημειώνεται πλέον πρώτα η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι «τρέχουσες δυσκολίες» στην υλοποίησή της, «διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη-μέλη» (εννοώντας την Κύπρο) και δευτερευόντως το κάλεσμα προς το Συμβούλιο «να εργαστεί προς μία εντολή εκσυγχρονισμού» της (την οποία επιθυμεί η Άγκυρα).  

Η κοινή δήλωση, που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», στην παράγραφο για το Κυπριακό, αναφέρει επίσης ότι η Ε.Ε. «θα παίξει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων με το διορισμό ενός εκπροσώπου στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών» (αναφορά που απουσίαζε από προηγούμενα προσχέδια). 

Ενισχυμένη είναι και η παράγραφος που αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Όπως σημειώνεται στην τελική διατύπωση: «Το κράτος Δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν ζωτική ανησυχία [key concern]. Η στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων και μέσων ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αποτελούν μείζονες οπισθοδρομήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό στη Δημοκρατία, το κράτος Δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο διάλογος για τα ζητήματα αυτά παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας». 

Τέλος, στην παράγραφο για το μεταναστευτικό, σχετικά με τις επιστροφές στην Τουρκία μεταναστών και αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκε, έχει προστεθεί ότι θα διενεργούνται «σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, χωρίς διακρίσεις».