ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημία Αθηνών κατά Γαβρόγλου

Ακαδημία Αθηνών κατά Γαβρόγλου

Ευθεία παρέμβαση στο Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), ένα υψηλού κύρους ερευνητικό κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, με ιδρυτή τον αείμνηστο Γρηγόρη Σκαλκέα, επιχειρεί ο υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου. Η απόφασή του να τo αποσπάσει από την Ακαδημία Αθηνών και να το εντάξει στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, Eρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και η αλλαγή του τρόπου εκλογής του διοικητικού συμβουλίου του, έχουν προκαλέσει την οργή των ακαδημαϊκών και του προσωπικού –ερευνητικού, διοικητικού– του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας. Για το θέμα θα συνεδριάσει σήμερα η Ακαδημία.

Ειδικότερα, το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών είναι το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. «Η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία δημιουργήθηκε από τον ακαδημαϊκό Γρηγόρη Σκαλκέα είναι ο συνδυασμός της βασικής έρευνας με την κλινική έρευνα, ο οποίος προσφέρει την ιδεώδη βάση για την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής βιολογικής έρευνας σε ιατρικές εφαρμογές, δηλαδή για την ανάπτυξη της λεγομένης μεταφραστικής έρευνας», αναφέρει το Iδρυμα σε ένα σύντομο ενημερωτικό σημείωμα. Το ΙΙΒΕΑΑ θεωρείται το «καμάρι της Ακαδημίας».

Με βάση το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 420 του 1991, με το οποίο συστήθηκε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το ΙΙΒΕΑΑ εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον υπουργό Παιδείας και Eρευνας, ενώ το πενταμελές Δ.Σ. του εκλέγεται από την τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας.

Προ τριμήνου, ο κ. Γαβρόγλου επιχείρησε με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού να αυξήσει τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ κατά δύο μέλη. Η τροπολογία απεσύρθη.

Στο ν/σ που κατέθεσε στη Βουλή τη Δευτέρα, ο κ. Γαβρόγλου ασχολήθηκε εκ νέου με το ΙΙΒΕΑΑ και με τις διατάξεις του άρθρου 73 στο πολυνομοσχέδιο αποφάσισε την υπαγωγή του ΙΙΒΕΑΑ στη ΓΓΕΤ και την αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. του. Πλέον το, υποβαθμισμένο σε Ινστιτούτο της ΓΓΕΤ, ΙΙΒΕΑΑ θα έχει πενταμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από:

• Τον διορισθέντα, από τον υπουργό με διεθνή διαγωνισμό, διευθυντή του.

• Εναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ).

• Εναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

• Δύο ακαδημαϊκούς που ορίζονται από την Τάξη Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι ακαδημαϊκοί θεωρούν ότι ο κ. Γαβρόγλου με τις επιλογές του πλήττει την αυτονομία του ΙΙΒΕΑΑ και, εμμέσως, το κύρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ και το προσωπικό του ΙΙΒΕΑΑ εκτιμά, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, ότι «οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την ομαλή συνέχιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΙΙΒΕΑΑ, σε μια περίοδο ανοδικής πορείας του».