ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πενταετής παράταση στα αυθαίρετα

Πενταετής παράταση στα αυθαίρετα

Παράταση πέντε ετών στη δήλωση αυθαιρέτων έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου 2020 τα πρόστιμα αυξάνονται κατά 20% (και κατόπιν 5% ετησίως), ενώ δεν θα δίνεται δυνατότητα νομιμοποίησης κτιρίων με μεγάλες παρανομίες. Παράλληλα, επανεισάγεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, που θα είναι υποχρεωτική τόσο για μεταβιβάσεις όσο και για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων. Η έκτη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων από το 2009 κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει:

• Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της ισχύουσας ρύθμισης (ν.4495/17). Η «κόκκινη γραμμή» (Ιούνιος 2011) παραμένει.

• Το πρόστιμο νομιμοποίησης αυξάνεται κατά 20% από την 1η Ιουλίου 2020. Στη συνέχεια θα αυξάνεται κατά 5% ετησίως φθάνοντας συνολικά το 40%.

• Δίνονται συγκεκριμένες προθεσμίες στους μηχανικούς για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους νόμους του 2011, 2013 και 2017. Οι προθεσμίες εξαρτώνται από το πότε υποβλήθηκε η αρχική δήλωση και θα ολοκληρωθούν έως τον Μάιο του 2021.

• Η «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου» γίνεται υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2020. Θα πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβολή στην ιδιοκτησία του κτιρίου, αλλά και κάθε νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής. Η «ηλεκτρονική ταυτότητα» μπορεί να υποβάλλεται και ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Για την κατάρτιση της «ηλεκτρονικής ταυτότητας» ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσλάβει μηχανικό.

• Αν ο φάκελος του κτιρίου στην πολεοδομία έχει χαθεί, τότε δεν θα χρειάζεται ανασύστασή του, αλλά η πολεοδομία θα δίνει ένα πιστοποιητικό στον ιδιοκτήτη. Η ανασύσταση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

• Τελικώς, δεν θα απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στην «ταυτότητα κτιρίου», αλλά μόνο μια βεβαίωση του μηχανικού για τη δομική επάρκεια του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται οι πολίτες από μια υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση, καθώς η μελέτη είχε εξαγγελθεί ότι θα απαιτείται όταν υπάρχει η παραμικρή παρανομία στο κτίριο. 

Επιλέγοντας να παρατείνει τη σημερινή ρύθμιση, τροποποιώντας την μόνο ως προς τα πρόστιμα και την «αφαίρεση» των μεγάλων αυθαιρέτων μετά τον Ιούνιο του 2020, το υπουργείο Περιβάλλοντος κινήθηκε τελικά στον πιο ασφαλή, από νομική άποψη, δρόμο, καθώς όλες οι κατηγοριοποιήσεις και οι απαγορεύσεις των προηγούμενων νόμων έχουν ήδη κριθεί από το ΣτΕ ως συνταγματικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με προχθεσινά στοιχεία, οι δηλώσεις αυθαιρέτων μέσω της ρύθμισης του 2017 έχουν πλέον φθάσει τις 523.000 και έχουν αποδώσει στο Πράσινο Ταμείο 390.000 ευρώ σε πρόστιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 176.000 δηλώσεις που είχαν καταχωριστεί το 2011-2013 χωρίς να προχωρήσουν, τελικώς διαγράφηκαν, αφού δεν υπήρχε τρόπος πλέον να διεκπεραιωθούν. Συνολικά οι δηλώσεις πολεοδομικών παρανομιών από το 2009, στις πέντε διαδοχικές ρυθμίσεις, ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια, με έσοδα 3,4 δισ. ευρώ.