Αλλαγές για τους δασικούς χάρτες

Αλλαγές για τους δασικούς χάρτες

3' 13" χρόνος ανάγνωσης

Την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες των περιοχών που έως το 1975 είχαν παραχωρηθεί από το κράτος για αγροτική καλλιέργεια, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος είναι η μείωση των αντιρρήσεων, που σήμερα θέτουν εν αμφιβόλω την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα δώσει τη δυνατότητα 30ετούς «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων σε δάση υπό κάποιες προϋποθέσεις, ενώ θα υποκαταστήσει τους δήμους ή τους πολίτες στην ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του αποχετευτικού δικτύου (μέχρι το όριο της κάθε ιδιοκτησίας), εξετάζοντας τρόπους χρηματοδότησης της συμμετοχής του πολίτη για το υπόλοιπο. Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσιάστηκε χθες και αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση (ενδεχομένως και σήμερα). Περιλαμβάνει πλήθος θεμάτων, μεταξύ των οποίων:

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό ενοποιούνται σε τέσσερα (από επτά) τα στάδια της διαδικασίας, με πιο «σφιχτές» προθεσμίες. Οπως προβλέπει, όσες γνωμοδοτήσεις δεν δίνονται εμπρόθεσμα θα θεωρούνται θετικές, ενώ για τις κομβικής σημασίας (όπως αρχαιολογικά και δασικά) θα συγκαλείται το κεντρικό ή περιφερειακό συμβούλιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ερώτημα βέβαια παραμένει πώς θα επιτευχθούν καλύτεροι χρόνοι με το ίδιο προσωπικό και τον ίδιο φόρτο εργασίας στη δημόσια διοίκηση, χωρίς να διακυβεύεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος υπέρ της επίτευξης καλύτερων αδειοδοτικών χρόνων. Σε ερώτηση της «Κ» ο κ. Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι δρομολογείται και η ενίσχυση των υπηρεσιών.

• Αδειοδότηση ΑΠΕ: Αντικαθίσταται η άδεια παραγωγής από τη «Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας», χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Η βεβαίωση θα προκύπτει έπειτα από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

• Προστατευόμενες περιοχές: Αναδιαρθρώνεται πλήρως το σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Υπεύθυνος είναι ένας νέος φορέας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ, που θα χαράσσει πολιτική και θα συντονίζει την εφαρμογή. Ο οργανισμός θα έχει 24 αποκεντρωμένες δομές (αντί των 36 φορέων διαχείρισης σήμερα, που καταργούνται), οι οποίες θα καλύπτουν πολύ εκτεταμένες γεωγραφικά περιοχές. Η στελέχωση των δομών θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Ορίζεται επίσης ότι οι υπό εκπόνηση ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ) για τις περιοχές Natura θα πρέπει να καταλήξουν στον χωρισμό τους σε τέσσερις ζώνες με κλιμακούμενη προστασία, αντιστοιχώντας καθεμία από αυτές με χρήσεις γης (η αντιστοίχιση δεν έχει γίνει γνωστή). Το υπουργείο εκτιμά ότι αυτό δεν θα προκαλέσει σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ΕΠΜ, αν και αυτό είναι αμφίβολο.

• Δασικοί χάρτες: Θα εξαιρεθούν από τους δασικούς χάρτες οι περιοχές οι οποίες είχαν αλλάξει χρήση σε αγροτικές πριν από το 1975 με πράξεις της διοίκησης. Πρόκειται για διανομές, αναδασμούς, απαλλοτριώσεις με σκοπό την αγροτική αποκατάσταση και άδειες μεταβίβασης κλήρου. Επίσης, οι δασικοί χάρτες θα μπορούν να κυρώνονται και κατά ΟΤΑ, ενώ θα επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση της επιτροπής αντιρρήσεων.

• Οικιστικές πυκνώσεις: Δίνεται η δυνατότητα «τακτοποίησης» αυθαιρέτων σε δάση για 30 χρόνια, έπειτα από οικονομοτεχνική μελέτη και έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, οι περιοχές που εξαιρέθηκαν ως οικιστικές πυκνώσεις θα αναρτηθούν, ενώ οι πολίτες θα υποβάλουν μια αίτηση ώστε να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση για τα επόμενα χρόνια.

• Απορρίμματα/λύματα: Το τέλος για την πλαστική σακούλα επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες, καθώς διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε η κατανάλωση των πιο «χοντρών» σακουλών. Επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να δρομολογούνται λύσεις κατά παρέκκλιση του περιφερειακού σχεδιασμού, με απόφαση του γενικού γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων (π.χ. μεταφορά απορριμμάτων σε άλλη περιφέρεια). Γίνεται επίσης υποχρεωτικό για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχουν καφέ κάδο, εφόσον υπάρχει συλλογή του στην περιοχή. Τέλος, το Δημόσιο αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων των αποχετευτικών δικτύων, ενώ αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης του μεριδίου των πολιτών για τη σύνδεσή τους.

«Βασικός μας στόχος είναι να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα σε τομείς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αποτελούν προβλήματα αφενός στην επενδυτική δραστηριότητα και αφετέρου στην καθημερινή ζωή των πολιτών», ανέφερε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.