«Παράθυρο» για ενστάσεις και προσφυγές στους διαγωνισμούς

«Παράθυρο» για ενστάσεις και προσφυγές στους διαγωνισμούς

2' 0" χρόνος ανάγνωσης

Μια απόφαση που εξέδωσε χθες το Ευρωδικαστήριο επί ελληνικής υπόθεσης ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να επιτείνει τον πόλεμο ενστάσεων και προσφυγών που συνοδεύει κάθε διαγωνισμό για δημόσιο έργο. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να γίνεται δεκτή προσφυγή κατά ανταγωνιστή, ακόμη κι αν αυτός που την ασκεί έχει αποκλειστεί. Μόνη περίπτωση που αυτό δεν θα ισχύει είναι εάν η απόφαση αποκλεισμού έχει επικυρωθεί δικαστικώς. Η υπόθεση αφορά διαγωνισμό για την πρόβλεψη τεχνικού συμβούλου στην «Αττικό Μετρό» για τη γραμμή 4, που λόγω της παραπομπής του στο Ευρωδικαστήριο ακυρώθηκε και επαναπροκηρύχθηκε.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2018, με διαγωνισμό (ύψους 21,5 εκατ. ευρώ) που προκήρυξε η «Αττικό Μετρό» για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για τη γραμμή 4. Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά τέσσερις εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες οι ΝΑΜΑ και ΣΑΛΦΩ. Τον Μάρτιο του 2019 η «Αττικό Μετρό» απέκλεισε τη ΝΑΜΑ με την αιτιολογία ότι η εμπειρία ορισμένων μελών της ομάδας της δεν ήταν η απαιτούμενη, ενώ η ΣΑΛΦΩ προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η ΝΑΜΑ άσκησε προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία αμφισβήτησε δύο πράγματα: την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της και την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ΣΑΛΦΩ. Η ΑΕΠΠ απέρριψε εν μέρει την προσφυγή, κάνοντάς τη δεκτή μόνο ως προς την απόδειξη εμπειρίας ενός εκ των μελών της ομάδας της ΝΑΜΑ.

Η ΝΑΜΑ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ αλλά και της απόφασης της «Αττικό Μετρό». Το ΣτΕ με τη σειρά του υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωδικαστήριο ζητώντας να μάθει αν αυτός που αποκλείεται από έναν διαγωνισμό μπορεί (έχει έννομο συμφέρον) να ζητήσει τον αποκλεισμό ενός ανταγωνιστή του.

Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (C-771/19). Το Δικαστήριο καταλήγει ότι ο αποκλεισθείς «μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του αναθέτοντος φορέα με την οποία γίνεται δεκτή η προσφορά ενός από τους ανταγωνιστές του, ανεξαρτήτως του σταδίου της διαδικασίας», αναφέρει η χθεσινή ανακοίνωση του Δικαστηρίου. Μάλιστα «δικαιούται να προβάλει οποιονδήποτε ισχυρισμό κατά της απόφασης περί αποδοχής άλλου υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών που δεν έχουν σχέση με τις πλημμέλειες λόγω των οποίων αποκλείστηκε η προσφορά του, εφόσον η απόφαση περί αποκλεισμού του δεν έχει επικυρωθεί με απόφαση έχουσα ισχύ δεδικασμένου».

Ο εν λόγω διαγωνισμός πάντως ακυρώθηκε πέρυσι ακριβώς λόγω της επιπλοκής αυτής και επαναπροκηρύχθηκε «μεγαλύτερος»: με προϋπολογισμό περί τα 32 εκατ. ευρώ και αντικείμενο όχι μόνο τη γραμμή 4 αλλά όλες τις επεκτάσεις του μετρό. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 8 Απριλίου.