ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποίηση – διαβατήριο για τις αγορές

Εγκαινιάζονται έξι νέα σήματα για προϊόντα διατροφής, με στόχο την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς

Πιστοποίηση – διαβατήριο για τις αγορές

Η πιστοποίηση των προϊόντων από αναγνωρισμένους φορείς αποτελεί πλέον απαραίτητο διαβατήριο για τα προϊόντα στην εγχώρια, αλλά κυρίως στην ξένη αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ), ο οποίος εποπτεύεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προχώρησε στη δημιουργία 6 νέων εθνικών σημάτων πιστοποίησης προϊόντων διατροφής. Τα συγκεκριμένα σήματα είναι προαιρετικά και εστιάζουν στην εφαρμογή πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον κατά την παραγωγή και την επεξεργασία των προϊόντων, ενώ είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζονται επίσης και από τη διεθνή αγορά.  

«Η πολύ πλούσια βιοποικιλότητα, η μοναδική παράδοση και οι μικρές παραγωγές που συνεπάγεται ο περιορισμένος κλήρος της Ελλάδας, επιβάλλουν ως μονόδρομο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας τη στρατηγική στροφή προς την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, παρουσιάζοντας τα νέα σήματα. 

Ποια είναι τα AGRO

Τα έξι νέα σήματα πιστοποίησης αφορούν:

• Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2). Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που αφορούν τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται σκευάσματα όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

• Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8). Περιλαμβάνει προδιαγραφές για όλα τα στάδια παραγωγής του χοιρινού κρέατος, από την εκτροφή των χοίρων, τον τεμαχισμό, την τυποποίηση, τη συσκευασία, μέχρι και τη διάθεσή του στην αγορά.

• Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9). Περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που επιβάλλονται λόγω των περιορισμών σε αυτές τις περιοχές.

• Τοπικά προϊόντα (AGRO 10). Αφορά κυρίως προϊόντα από μικρές μονάδες που παράγουν με παραδοσιακό τρόπο και ακολουθούν παλαιές συνταγές. 

• Προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής (AGRO 11). Αφορά προϊόντα –όπως αλλαντικά– τα οποία παρασκευάζονται από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. 

• Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12).

Ο ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» την εφαρμογή των νέων αυτών προτύπων AGRO θα επιβλέπει ο ΕΛΓΟ – «Δήμητρα», διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και τα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να  ενημερώνονται για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» (www.elgo.gr).