ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικός εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε. με… πλαστά πτυχία

ethnikos-empeirognomonas-stin-e-e-me-amp-8230-plasta-ptychia-2038956

Ενας υπάλληλος του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, που υπηρετούσε επί δύο χρόνια σε θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απόσπαση, βρέθηκε να έχει τρεις κατασκευασμένες και μία πλαστή πράξη αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής. Και οι τέσσερις αφορούσαν αντίστοιχους τίτλους σπουδών από γνωστό πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλαστότητα των πράξεων διαπιστώθηκε σε έλεγχο τίτλων σπουδών που διενήργησε ο «Δημόκριτος». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μηχανολόγο στην ειδικότητα, που ήταν αποσπασμένος στην Ε.Ε. από τις 1.5.2012 ώς τις 30.4.2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πλαστογραφήθηκε μια υφιστάμενη πράξη προέδρου του ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνώρισης ισοτιμίας βασικού τίτλου σπουδών (Bachelor) που αφορούσε, ωστόσο, άλλο πτυχιούχο, ενώ κατασκευάστηκαν μία πράξη του προέδρου του ΔΙΚΑΤΣΑ, αναγνώρισης ισοτιμίας μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και δύο πράξεις αναγνώρισης ισοτιμίας διδακτορικών τίτλων. Μετά το τέλος της έρευνας, ο «Δημόκριτος» ζήτησε την ανάκληση της απόφασης απόσπασης του υπαλλήλου -επρόκειτο να ανανεωθεί- και ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διακόπτοντας τη μισθοδοσία του. Ταυτόχρονα ελέγχεται η γνησιότητα του απολυτηρίου του από τον στρατό. Η «Κ» επιχείρησε χωρίς επιτυχία να επικοινωνήσει μαζί του. Η υπόθεση είναι σοβαρή καθώς ο εν λόγω υπάλληλος διετέλεσε για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα «εθνικό σημείο επαφής» σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Γενικός έλεγχος

Συνολικά, από τις αρχές του 2013 αποχώρησαν για λόγους ποινικούς, πειθαρχικούς ή εξαιτίας της υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, περισσότεροι από 750 υπάλληλοι. Μαζί με εκείνους που κρίθηκαν ακατάλληλοι να προσφέρουν οποιοδήποτε έργο στο Δημόσιο (π.χ. εκπαιδευτικοί με μηδενικές ώρες διδασκαλίας), ο αριθμός προσεγγίζει τις δύο χιλιάδες.

Ο έλεγχος των πλαστών πιστοποιητικών, που εποπτεύεται από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, έχει οδηγήσει σε αποχωρήσεις 350 υπαλλήλων από τις αρχές του χρόνου. Ο έλεγχος αυτός συνοδεύεται από δράσεις σε επιμέρους υπηρεσίες, όπως η Δημοτική Αστυνομία (ολοκληρώθηκε), το Πυροσβεστικό Σώμα για 3.800 προσλήψεις το 2011 (σε εξέλιξη), ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας σε 10.000 υπαλλήλους, που προσελήφθησαν από το 2003 και μετά. Ταυτόχρονα γίνεται επανέλεγχος του τρόπου μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, καθώς δειγματοληπτικοί έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης δείχνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις όχι απλά δεν υπηρετήθηκε το πνεύμα αλλά ούτε και το γράμμα του νόμου.

Ετσι εντάχθηκαν σε καθεστώς συμβάσεων αορίστου χρόνου υπάλληλοι χωρίς να έχει ανανεωθεί καν η πρώτη σύμβαση ή ενώ δούλευαν μεν για φορέα του Δημοσίου, έχοντας ωστόσο σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο. Μια άλλη δράση αφορά την κατηγοριοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων από τις λίστες εκείνων που έβγαλαν χρήματα από το 2009 σε τράπεζες του εξωτερικού, σε ύψος που να μη δικαιολογείται από τα δηλωμένα στην εφορία εισοδήματά τους.

Η ένταση των ελέγχων αυτών οδήγησε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο σε αύξηση του αριθμού των παραιτήσεων υπαλλήλων που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κοντά στο όριο για σύνταξη. Πολλοί από αυτούς ελέγχονται για λόγους που αφορούν π.χ. παραποιημένα έγγραφα κατά τον διορισμό ή τη νομιμότητα της μετατροπής προηγούμενης σχέσης εργασίας τους σε σχέση αορίστου χρόνου. Στελέχη της δημόσιας διοίκησης που μίλησαν στην «Κ», υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανεβάζουν τις παραιτήσεις αυτές σε πάνω από 5.000 και τις αποδίδουν στην προσπάθεια αρκετών από εκείνους που παραιτούνται να μην στιγματισθούν ή να αποφύγουν ποινικές, πειθαρχικές διώξεις ή και καταλογισμούς. Αυτές οι αποχωρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς των αποχωρούντων που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα. Οι διοικήσεις των φορέων δεν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των ελέγχων με τον ίδιο τρόπο παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Αποχωρούν λόγω παραπτωμάτων

Η τρόικα έχει συμφωνήσει να συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό εκείνων που προσμετρώνται στις αποχωρήσεις όσοι εγκαταλείπουν το Δημόσιο:

α) Με ποινές οριστικής παύσης για πειθαρχικούς λόγους. Συνήθη πειθαρχικά παραπτώματα αφορούν χρηματισμό, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απόπειρα εκβίασης, παθητική δωροδοκία, σύναψη σχέσεων εκπαιδευτικού με ανήλικο, νόθευση εγγράφου, παρέμβαση σε ατομικά δελτία χρεών οφειλετών της ΔΟΥ, αναξιοπρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά του υπαλλήλου μέσα και έξω από την υπηρεσία, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων για πάνω από 33 εργάσιμες ή για 22 εργάσιμες συνεχόμενα.

β) Με αποτάξεις, όπως η πρώτη κατηγορία αλλά για τους ενστόλους.

γ) Με αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται τελεσίδικη και αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

δ) Με ανάκληση διορισμού. Αυτή μπορεί να επέλθει όταν, π.χ., αποκαλύπτονται πλαστά δικαιολογητικά σε μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ε) Με καταγγελία της σύμβασης, όπως συνέβη στην περίπτωση του αποσπασμένου υπαλλήλου του «Δημόκριτου».

στ) Με απόλυση λόγω ακαταλληλότητας, όπως συμβαίνει, π.χ., με εκπαιδευτικούς που δεν είναι σε θέση να διδάξουν κι έχουν συνήθως τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής του σχολείου.

Η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πιστεύει ότι με τους ελέγχους αυτού του είδους προστατεύεται η μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων που δεν έχει τίποτα να κρύψει και αποδυναμώνονται οι γενικοί χαρακτηρισμοί που προσβάλλουν συνολικά το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων.