ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απορρίπτει η Αττικό Μετρό το αίτημα διάλυσης της σύμβασης

Απορρίπτει η Αττικό Μετρό το αίτημα διάλυσης της σύμβασης

 Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση της εταιρίας, «η διευθύνουσα υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης της σύμβασης για ουσιαστικούς και νομικούς λόγους. Ταυτόχρονα, καλεί την κοινοπραξία να συνεχίσει τις εργασίες όπως επιβάλλεται από το νόμο, ενώ παράλληλα καταβάλει προσπάθειες για την διευθέτηση όλων των εκκρεμών θεμάτων και ειδικά αυτών που οφείλονται στη παρέλευση της οριακής προθεσμίας του έργου».

 Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς η Αττικό Μετρό είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Όπως είχε δηλώσει στην «Κ» στις 18 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Χρήστος Τσίτουρας, το Δημόσιο θέλει τη συνέχιση του έργου μέσα από νόμιμες διαδικασίες. «Δεν θα δεχθούμε συζήτηση για τα θέματα που έχουν ήδη παραπεμφθεί σε διαιτησία. Μπορούμε να συζητήσουμε με την κοινοπραξία για πιθανές διαφοροποιήσεις στο υπολειπόμενο έργο, οι οποίες θα μπορούσαν να συγκεκριμενοποιηθούν με συμπληρωματική σύμβαση», ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Τσίτουρα, η Αττικό Μετρό θα δεχθεί να καλύψει μόνο ότι θεωρεί ότι ο ανάδοχος δικαιούται, όπως τη συνέχιση των αρχαιολογικών εργασιών, τις δύο ενάρξεις λειτουργίας του έργου (χωρίς το σταθμό Βενιζέλου και με το σταθμό αργότερα), την κάλυψη της επέκτασης ασφαλιστηρίων κλπ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται πλέον η τοποθέτηση του εργολάβου. Αν επιμείνει, τότε θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης (για την επιμέτρηση του έργου, τον ορισμό της αποζημίωσης που δικαιούται ο ιδιώτης για συντελεσθείσες εργασίες και  την επαναδημοπράτηση του έργου). Αν δεχθεί τη συνέχιση του έργου, θα πρέπει να συναποφασιστεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα και ποιο θα είναι το επιπρόσθετο κόστος.