ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αγκάθι» η μη αμοιβή για τα μεταπτυχιακά

foitites

Το υπουργείο Παιδείας επιμένει στην απόφασή του να απαγορεύσει στους πανεπιστημιακούς να πληρώνονται για τη διδασκαλία στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πρόκειται για απόφαση που επικρίνεται από τους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι αναφέρουν ότι πλήττει την ανταγωνιστικότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς ποιος θα επιλέξει να πληρώσει αδρά μεταπτυχιακές σπουδές, εάν αυτές δεν βασίζονται σε αναγνωρισμένους πανεπιστημιακούς.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρμόδια για την ανώτατη εκπαίδευση αναπληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου εξετάζει την προοπτική να εντάξει στο νομοσχέδιο για την έρευνα, διάταξη που ορίζει ότι «οι πανεπιστημιακοί απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών». Η ίδια διάταξη αποτελούσε το άρθρο 9 (παράγραφος 16) του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ, το οποίο, κατόπιν της αντίδρασης των δανειστών, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, δεν θα προχωρήσει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, αλλά θα εξετασθεί στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Ωστόσο, χθες πληροφορίες ανέφεραν ότι η κ. Αναγνωστοπούλου εξετάζει να εντάξει την εν λόγω ρύθμιση στο νομοσχέδιο για την έρευνα, που οδεύει προς τη Βουλή, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

Η θέση του υπουργείου για την απαγόρευση των αμοιβών των πανεπιστημιών αιτιολογείται, όπως ανέφεραν στην «Κ» στελέχη του υπουργείου Παιδείας και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, από την προσπάθεια να δοθούν ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να βρουν δουλειά, με στόχο και τον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων από την Ελλάδα. Επίσης, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σωρηδόν μεταπτυχιακά προγράμματα από καθηγητές που επιθυμούν, μέσω της αμοιβής από αυτά, να αναπληρώσουν τις περικοπές των μισθολογικών αποδοχών τους.

Ωστόσο, η απόφαση του υπουργείου Παιδείας έχει ληφθεί χωρίς αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και χωρίς να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της στην ποιότητα των προγραμμάτων. «Οι καθηγητές, αν δεν πληρωθούν για τις επιπλέον ώρες, θα προτιμήσουν να μη διδάξουν και θα καθίσουν με την οικογένειά τους ή θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό συνεπάγεται ότι τα μεταπτυχιακά θα κλείσουν, καθώς σχεδόν όλοι οι καθηγητές υπερκαλύπτουν τον διδακτικό φόρτο τους», ανέφερε στην «Κ» καθηγητής του ΟΠΑ, απαντώντας και στο επιχείρημα ότι υπάρχουν καθηγητές του ΕΜΠ που δεν πληρώνονται. «Κάθε Τμήμα στο ΕΜΠ έχει 60-80 καθηγητές, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι στο ΕΜΠ να χρειάζεται να διδάξουν σε μεταπτυχιακά στο ΕΜΠ, ώστε να καλύψουν τον απαιτούμενο διδακτικό φόρτο, όπως ορίζει ο νόμος», λέει με νόημα.