ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προχωρεί ο διαγωνισμός υποθαλάσσιας σύνδεσης της Σαλαμίνας με το Πέραμα

20s20salamina

Στην επόμενη φάση, αυτή του ανταγωνιστικού διαλόγου, πέρασε ο διαγωνισμός για την υποθαλάσσια σύνδεση της Σαλαμίνας με το Πέραμα. Οι τρεις συμμετέχοντες θα κληθούν μέσα στους επόμενους μήνες να συζητήσουν με το υπουργείο Υποδομών τους ακριβείς όρους του διαγωνισμού, διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψουν η τελική μορφή του έργου και ο τρόπος χρηματοδότησής του. Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το έργο, πάντως, δεν πρέπει να αναμένεται πριν από το 2018.

Στα τέλη Ιουλίου το υπουργείο Υποδομών ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος- προεπιλογή), από την οποία προέκυψε ότι το έργο διεκδικούν οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία Vinci Concessions SAS – Vinci Highways SAS – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. Προσφυγές δεν ασκήθηκαν και έτσι το υπουργείο αποφάσισε την έναρξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, τον ανταγωνιστικό διάλογο. Πρόκειται για την κύρια φάση του διαγωνισμού, καθώς σε αυτήν θα καθοριστούν ο βασικός σχεδιασμός του έργου και θέματα που αφορούν στη χρηματο-οικονομική διάρθρωση του διαγωνισμού (λ.χ. αν θα υπάρξει απαίτηση από τους συμμετέχοντες για χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ή το έργο θα αποπληρώνεται μόνο από τα διόδια). Στη φάση αυτή θα κριθεί το κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν στο έργο οι προτάσεις του Δήμου Σαλαμίνας (κατασκευή μαρίνας και νέων οδικών συνδέσεων στο νησί).

Τι έπεται; Μέσα στις επόμενες ημέρες οι τρεις συμμετέχοντες θα λάβουν το «τεύχος ανταγωνιστικού διαλόγου» με σκοπό να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η κυρίως διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου και να διαρκέσει μερικούς μήνες. Οταν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός του έργου, τότε το υπουργείο Υποδομών θα ξεκινήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής του αδειοδότησης (δεν χρειάζεται προέγκριση των περιβαλλοντικών όρων, επειδή το έργο προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής το οποίο έχει ήδη κριθεί μέσω της δικής του στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Κατόπιν, θα ακολουθήσει η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, η οποία δεν πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από το 2018.

Η υποθαλάσσια σύνδεση της Σαλαμίνας με το Πέραμα είναι το πλέον προωθημένο από τα πέντε έργα του υπουργείου Υποδομών που εντάχθηκαν στις προτάσεις της χώρας για χρηματοδότηση από το πακέτο Γιούνκερ. Το αρχικό σχέδιο περιελάμβανε την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους περίπου 1,1 χλμ. με τις εκατέρωθεν προσβάσεις της (συνολικό μήκος έργου περί τα 3 χλμ.) από τον ανισόπεδο κόμβο Περάματος μέχρι τoν κόμβο Παλουκίων, καθώς ενδεχομένως και των οδικών τμημάτων παράκαμψης των πόλεων Περάματος και Σαλαμίνας, μήκους περίπου 14,5 χλμ. Το κόστος έχει υπολογιστεί κατ’ αρχάς σε 350 εκατ. και το έργο θα κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης.