ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Εθνικό Κτηματολόγιο εντάσσονται Κηφισιά, Δροσιά, Παλλήνη, Πεντέλη και Ν. Πεντέλη

kthmat1-thumb-large-thumb-large

Στο Εθνικό Κτηματολόγιο εντάσσονται από σήμερα η Κηφισιά, η Δροσιά, η Παλλήνη, η Πεντέλη και η Νέα Πεντέλη. Για τη μεν Κηφισιά όλες οι συναλλαγές θα εξυπηρετούνται πλέον από το νέο Κτηματολογικό Γραφείο Κηφισιάς (Ελαιών 40 και Χαράς) αντί για το υποθηκοφυλακείο, τα στοιχεία του οποίου επέχουν πλέον θέση αρχείου. Αναλόγως η περιοχή Δροσιάς εξυπηρετείται πλέον από το κτηματολογικό γραφείο Νέας Ερυθραίας (Πλαστήρα 3),  οι περιοχές Πεντέλης και Νέας Πεντέλης από το γραφείο Χαλανδρίου (Αγίας Παρασκευής 70) και η Παλλήνη από το κτηματολογικό γραφείο Σπάτων (Χρήστου Μπέκα 69). 

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου ξεκινά να μετρά αντίστροφα η προθεσμία 7 ετών για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή για τη καταχώρηση δικαιωμάτων που δεν έχουν δηλωθεί (με αποτέλεσμα τα ακίνητα να έχουν προσωρινά καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη). Μετά το πέρας της προθεσμίας  οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.