ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωκαταδίκη για τον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας

eyrokatadiki-gia-ton-chyta-sto-temploni-kerkyras-2187340

Με όρους χωματερής λειτουργεί ο ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ευρωδικαστήριο, δεχόμενο τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταδικάζοντας τη χώρα μας. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη της χώρας για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ωστόσο η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει με ταχείς διαδικασίες σε νέα παραπομπή και ενδεχομένως σε επιβολή προστίμου.

Ο ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας λειτουργεί από το 2007. Ηδη από το 2010 διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του τόσο από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος όσο και από τις υπηρεσίες της (τότε) νομαρχίας Κέρκυρας και μάλιστα επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα ύψους 53.100 ευρώ, 10.000 ευρώ και 290.000 ευρώ.

Οπως διαπίστωσαν οι ελληνικές αρχές, ο ΧΥΤΑ λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει δίκτυο αντλήσεως, συλλογής και καύσεως του βιοαερίου, ανεπεξέργαστα στραγγίσματα κατέληγαν σε παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα, δεν υπήρχε περιμετρική επενδεδυμένη τάφρος για την προστασία του κυττάρου του εν λόγω ΧΥΤΑ από τις απορροές ομβρίων υδάτων. Επίσης στον ΧΥΤΑ εντοπίστηκαν επανειλημμένως ογκώδη και αδρανή αντικείμενα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια διαθέσεως. Ενώ τα σκουπίδια στον ΧΥΤΑ είχαν ξεπεράσει το 2011-2012 κατά περίπου δύο μέτρα το προβλεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς όρους ανώτατο ύψος. Το 2011 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή, διαδικασία που το 2016 κατέληξε στην παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο.

«Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ενωσης όρους λειτουργίας και, ως εκ τούτου, το Δικαστήριο εκτιμά ότι τα επίμαχα απόβλητα προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος», αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Ευρωδικαστηρίου. «Για τους λόγους αυτούς αποφασίζει ότι η Ελλάδα ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ενωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων».

Να σημειωθεί ότι την κατάσταση δεν αμφισβήτησε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) νομού Κέρκυρας, υποστηρίζοντας πάντως ότι έχει δρομολογήσει ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.