Χωρίς αλλαγές οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ

Χωρίς αλλαγές οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ

1' 45" χρόνος ανάγνωσης

Χωρίς αλλαγές σε σχέση με πέρυσι θα πραγματοποιηθούν φέτος οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Παιδείας δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, όπως είχε εξαγγείλει.

Ειδικότερα, πέρυσι οι αιτήσεις μετεγγραφών έγιναν τον Οκτώβριο ηλεκτρονικά. Αίτηση για μετεγγραφή δυνητικά μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, αλλά η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση κριτηρίων. Ο αριθμός όσων θα πάρουν μετεγγραφή είναι ίσος με το 15% του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα, εκτός από την περίπτωση που οι σχολές ή τα τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο ποσοστό.

Ωστόσο, δεν εμπίπτουν στο 15% τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας, φοιτητές με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω και φοιτητές που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια [οι παθήσεις περιλαμβάνονται στη Φ.151/17897/Β6/2014 (β΄ 358) υπουργική απόφαση]. Για το 15% των θέσεων οι αιτούντες θα μοριοδοτηθούν με βάση τα εξής κριτήρια:

• Το εισόδημα του φοιτητή και της οικογένειάς του, το οποίο για να μοριοδοτηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.

• Εάν ο αιτών είναι ορφανός, μέλος τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας, έχει αδελφό φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων.

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στη σχολή που θέλουν να μετεγγραφούν τα δικαιολογητικά για τα κριτήρια που επικαλούνται.

Από την άλλη, στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην επιτροπή. Αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον ο λόγος προέκυψε μεταγενέστερα.

Το 2016 κατετέθησαν περίπου 3.500 αιτήσεις μετεγγραφών και εγκρίθηκε το 58% εξ αυτών, ενώ οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές ήταν 2.100.

Αρχίζουν οι εγγραφές

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου.