ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταπτυχιακό για φυσικές καταστροφές

Μεταπτυχιακό για φυσικές καταστροφές

Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί την ένταση των φυσικών φαινομένων οδηγεί ολοένα και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα διεθνώς σε ερευνητικά έργα, ώστε να τα μελετήσει και να τα αντιμετωπίσει, αλλά και να μειώσει την τρωτότητα των κοινωνιών μας, όπως επισημαίνει ο Νίκος Ζούρος. Πολυπράγμων, διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και καθηγητής του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κ. Ζούρος αναλαμβάνει διευθυντής του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο με τίτλο «Φυσικοί κίνδυνοι και αντιμετώπιση καταστροφών». Επισπεύδον είναι το τμήμα Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη, το οποίο θα συνεργάζεται, σε αυτό το διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αξιοποιώντας ερευνητές, καθηγητές και ακαδημαϊκούς.

Πρόκειται για ένα δυνατό μεταπτυχιακό που θα συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των ερευνητών της χώρας μας και θα μπορεί να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις οποιοδήποτε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των φυσικών κινδύνων και της αντιμετώπισης καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα εστιάζει κυρίως στους κινδύνους που πλήττουν την Ελλάδα, σεισμούς, κατολισθήσεις, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές. Εξάλλου, όπως σχολίασε ο κ. Ζούρος, «σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα γεωδυναμικό πεδίο που παράγει φυσικούς κινδύνους και σε μια κλιματική ζώνη η οποία γεννά πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, ενώ οι μετεωρολογικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εκδήλωση ακραίων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες που ζήσαμε τον περασμένο χειμώνα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά το δυνατόν τις φυσικές καταστροφές, να μειώσουμε τα ανθρώπινα θύματα».

Σύμπραξη μουσείων

Ακόμα, τρία μουσεία Φυσικής Ιστορίας (Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, της Κρήτης και του ΑΠΘ) συμπράττουν με τα τρία ιδρυτικά μέλη. «Θέλαμε να μη μείνει η ερευνητική προσπάθεια στο πώς θα εκπαιδευθούν τα στελέχη στην αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, αλλά να προχωρήσει και στο πώς θα εκλαϊκεύσουμε και θα περάσουμε τη σωστή πληροφορία στο ευρύτερο κοινό. Οι σωστές πρακτικές που εφαρμόζουν τα τρία μουσεία μπορούν να βοηθήσουν και στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας», εξηγεί ο κ. Ζούρος.

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα εισαχθούν στο πρόγραμμα κατ’ ανώτατο όριο 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο διιδρυματικό μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ενα ακόμη πρωτοποριακό στοιχείο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι περιλαμβάνει, πέρα από τη διπλωματική εργασία και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Δηλαδή κάθε φοιτητής θα είναι ενταγμένος στις έρευνες των συμμετεχόντων φορέων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Αστεροσκοπείο, ΑΠΘ). Ετσι οι νέοι ερευνητές θα έχουν όλα τα εφόδια να συνεχίσουν στο μέλλον. «Στόχος είναι να έχουμε καταρτισμένα στελέχη που θα βοηθήσουν την ελληνική πολιτεία σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση του φυσικού κινδύνου», προσθέτει ο κ. Ζούρος.

Η ιδέα για τη δημιουργία του κοινού μεταπτυχιακού ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι, «όταν μετά τον σεισμό στη Βρίσα Λέσβου σκεφτήκαμε πώς θα εμπλέκαμε την επιστημονική κοινότητα σε μια πιο συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου και γενικότερα των φυσικών καταστροφών». Η προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα ήταν εντατική όλο τον χειμώνα. Προχώρησαν οι αποφάσεις των τμημάτων, η διαβούλευση για τη συγκρότηση του προγράμματος, η δημιουργία του κανονισμού, η επιλογή διδακτικού προσωπικού, αλλά και η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η απόφαση που εστάλη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως το επισπεύδον πανεπιστήμιο υπεγράφη από όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η δημοσίευση του ΦΕΚ για την ίδρυση του προγράμματος έγινε μία εβδομάδα πριν από την τραγωδία στην Αττική.