ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξορύξεις, βιομηχανία ορίζουν το μέλλον της Στερεάς Ελλάδας

Εξορύξεις, βιομηχανία ορίζουν το μέλλον της Στερεάς Ελλάδας

Η απόλυτη διασφάλιση των λατομικών/μεταλλευτικών ζωνών, η οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας και η προστασία της αγροτικής γης βρίσκονται στην προμετωπίδα του νέου περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου για τη Στερεά Ελλάδα. Το πλαίσιο προβλέπει την ενίσχυση του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Λαμίας ως κέντρου της οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας, δείχνει όμως να μην εμβαθύνει στα ζητήματα που γεννά η εξάρτηση της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας από την Αττική.

Το τέταρτο κατά σειράν περιφερειακό χωροταξικό αναθεωρείται σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κεντρική επιλογή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παραμένει η διατήρηση και ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Για τον πρωτογενή τομέα, ζητεί την αυστηρή διατήρηση της αγροτικής γης. Ειδικά για την αρδευόμενη ή σε αναδασμό γη απαγορεύει άλλες χρήσεις πλην της γεωργικής και των συνοδών σε αυτήν εγκαταστάσεων. Για την κτηνοτροφία, ορίζει τον έλεγχο της συγκέντρωσης της ενσταβλισμένης κτηνοτροφίας στις ευρύτερες αστικές περιοχές Χαλκίδας και Θήβας και την αποτροπή νέων εγκαταστάσεων στον παράκτιο χώρο.

2. Για τη βιομηχανική παραγωγή προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη των ΒΙΟΠΑ Αμφισσας και Καρπενησίου, την προώθηση οργανωμένων βιομηχανικών συστάδων στους άξονες Λαμίας – Μακρακώμης, Σπερχειάδας – Καρπενησίου και Μακρακώμης – Δομοκού. Το νέο πλαίσιο ζητεί να αποφεύγεται (χωρίς ωστόσο να απαγορεύεται) η διάσπαρτη χωροθέτηση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η γραμμική επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά μήκος της εθνικής οδού. Προκρίνει, δε, την άμεση κατάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης.

3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιδιαιτέρως προστατευτικές για την εξορυκτική δραστηριότητα διατάξεις. Το νέο πλαίσιο ορίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν απόλυτα οι θεσμικά κατοχυρωμένοι μεταλλευτικοί χώροι και, μάλιστα, να αποφεύγεται η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που έρχονται σε σύγκρουση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επίσης, προβλέπει την επέκταση των εγκαταστάσεων που τις εξυπηρετούν, με μόνη εξαίρεση το θαλάσσιο μέτωπο της Ιτέας (όπου ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή).

4. Για τον τριτογενή τομέα, προβλέπει τη χωροθέτηση στη Λαμία «εθνικού πάρκου εφοδιαστικής διεθνούς εμβέλειας» και εμπορευματικού κέντρου και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας για την προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής.

Σε οικιστικό επίπεδο, κύριο ρόλο παίζουν οι ευρύτερες περιοχές της Λαμίας (περιλαμβάνοντας Στυλίδα, Μώλο και Αγιο Κωνσταντίνο) και της Χαλκίδας (περιλαμβάνοντας Μεσσαπία και Ερέτρια) –με διακριτούς ρόλους–, και δευτερευόντως Λιβαδειά, Θήβα, Αμφισσα και Καρπενήσι. Από το πλαίσιο απουσιάζουν (πέραν κάποιων γενικών αναφορών) οι δράσεις για την εξομάλυνση της ισχυρής εξάρτησης της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας από την Αθήνα.