ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Αχ αυτές οι νοσοκόμες

Αχ αυτές οι νοσοκόμες
Πήραν όχι τα βουνά αλλά τις σκεπές
Εργα Θεού και ανθρώπων
Με πολιτική χροιά