ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο φρουρός

Ο φρουρός
Ο ξένος
Στην σωτηρία
Μια αγκαλιά