ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρνητικά ίδια κεφάλαια, αλλά και κέρδη για τα ΕΛΤΑ το 2019

arnitika-idia-kefalaia-alla-kai-kerdi-gia-ta-elta-to-2019-561079405

Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και το υπέρογκο κόστος ύψους 341,5 εκατ. ευρώ για να υπάρξουν πωλήσεις 355,6 εκατ. ευρώ το 2019 συνιστούν την «τέλεια καταιγίδα» για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπου η ασφυξία ρευστότητας αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 17 μήνες. Τότε, για πρώτη φορά ο οργανισμός αδυνατούσε να καταβάλει τη μισθοδοσία του μήνα, της οποίας το ετήσιο ύψος τοποθετείται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, μέγεθος που δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος αποδοχών της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη χρήση του 2019, η ΔΕΚΟ εμφάνισε κέρδη για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ως επί το πλείστον, στη μείωση του κόστους αποζημίωσης προσωπικού από την εταιρεία. Οπως δηλαδή αναφέρουν οι πληροφορίες, το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης, κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, προσωπικού περιορίστηκε στις 15.000 ευρώ έναντι 30.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογήν της σχετικής νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, μειώθηκαν οι προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του 2019 για καταβολή αποζημίωσης από την έξοδο προσωπικού από την υπηρεσία, οδηγώντας σε βελτίωση της καθαρής θέσης κατά περίπου 55 εκατ. ευρώ και στην επιστροφή στα κέρδη κατά την περασμένη χρήση.

Το 2019, σε ενοποιημένο επίπεδο, τα ΕΛΤΑ εμφάνισαν μειωμένο κατά 2,1% κύκλο εργασιών, στα 355,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) ύψους 27,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 20,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν συσσωρευμένες ζημίες 182 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 συρρικνώθηκε το περιθώριο μεικτού κέρδους που διαμορφώθηκε σε 3,9% έναντι 4,7% την προηγούμενη χρονιά.

Κατά την περασμένη χρήση, τα ίδια κεφάλαια των ΕΛΤΑ παρέμειναν αρνητικά, διαμορφώθηκαν σε περίπου -68,5 εκατ. ευρώ από -87,4 εκατ. ευρώ το 2018, είναι μικρότερα του ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Θα πρέπει, δηλαδή, να λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί τμήμα του σχεδίου εξυγίανσης του οργανισμού, το οποίο προβλέπει κλείσιμο καταστημάτων, αλλά και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αποχώρηση του 1/3 του προσωπικού της εταιρείας.

Το κόστος του σχεδίου εξυγίανσης κυμαίνεται από 300 έως 340 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, αφότου ληφθεί το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ενημερωμένες πηγές να αναφέρουν ότι επίκειται η ολοκλήρωση του σκέλους των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις Βρυξέλλες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών και ευρύτερα στην κυβέρνηση αποτελεί ειλημμένη απόφαση η διάσωση των ΕΛΤΑ. Και κατ’ επέκταση η έγκριση της χρηματοδότησης του σχεδίου εξυγίανσης, με ποσό της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί στις οφειλές από την καθολική υπηρεσία, την υποχρέωση δηλαδή της εταιρείας να παραδίδει και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας την αλληλογραφία.

Η αναδιάρθρωση της δραστηριότητας των ΕΛΤΑ αποτελεί μονόδρομο λόγω και της σταθερής πτωτικής τροχιάς του επιστολικού έργου. Υπολογίζεται, κατά πληροφορίες, ότι φέτος τα ΕΛΤΑ θα εμφανίσουν απώλεια εσόδων ύψους 20-22 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της συρρίκνωσης της δραστηριότητας διακίνησης αλληλογραφίας.