ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου κατά 5,9% για την Kleemann το 2019

Αύξηση τζίρου κατά 5,9%  για την Kleemann το 2019

Περιορισμένη επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης αναμένει η Kleemann για το 2020 λόγω της πανδημικής κρίσης. Ωστόσο, δεν αναμένεται, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2019, η υγειονομική κρίση να επηρεάσει μακροπρόθεσμα σε σημαντικό βαθμό τα μεγέθη του πολυεθνικού ομίλου κατασκευής ανελκυστήρων. Η εταιρεία πάντως, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες λόγω του κορωνοϊού, έχει δημιουργήσει κουμπιά αντιβακτηριδιακής προστασίας, ανέπαφης ενεργοποίησης με νανο-επίστρωση αργύρου που λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες και εντοπίζουν την κίνηση ενεργοποίησης του χρήστη.

Ανεξαρτήτως της πανδημίας, η Kleemann αξιολογεί ως μοχλό ανάπτυξης το γεγονός ότι η ανάκαμψη των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης στον τομέα του ανελκυστήρα.

Με τα δεδομένα αυτά μένει να φανεί εάν τα μεγέθη του 2020 πάρουν τη σκυτάλη ως προς τον ρυθμό αύξησης από το 2019, οπότε ο όμιλος ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών, κατά 5,9%, σε 134,3 εκατ. ευρώ έναντι 126,8 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια χρήση, τα κέρδη προ φόρων της Kleemann διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. το 2018 με το αντίστοιχο περιθώριο (κέρδους) να μειώνεται σε 2,4% από 3,3%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) διαμορφώθηκαν σε 7,6 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ με κάμψη του αντίστοιχου περιθωρίου σε 5,7% από 5,9%. Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα ύψους 0,5 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 0,4% από 1,9%. Τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επηρεαστεί κατά 2 εκατ. ευρώ από δαπάνες οι οποίες χαρακτηρίζονται έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες, όπως έκτακτες αποζημιώσεις και λοιπές προβλέψεις έκτακτων κινδύνων.