ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη εσόδων για την Cosmos το α΄ εξάμηνο

kampsi-esodon-gia-tin-cosmos-to-a-examino-561066136

Ανθεκτικότητα εμφανίζει η Cosmos Aluminium έναντι της πανδημικής κρίσης, καταγράφοντας, κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ελαφρά μόνον μείωση εσόδων. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, έναντι της συγκρινόμενης περιόδου του 2019, η εταιρεία διέλασης αλουμινίου εμφάνισε πτώση 5% των εσόδων, με τις πωληθείσες ποσότητες αλουμινίου να διαμορφώνονται σε 21.777 τόνους από 20.230 τόνους. 

Ωστόσο, η διοίκηση του ομίλου, του οποίου βασικός εξαγωγικός προορισμός αποτελεί η Γερμανία, εκτιμά ότι δεν θα επηρεαστούν η κερδοφορία και η ρευστότητα. Κι αυτό, επειδή τα περιθώρια κέρδους παραμένουν θετικά και οι λειτουργικές ταμειακές ροές καλύπτουν τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, η Cosmos Aluminium εμφανίζει εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ από 10,3 εκατ. ευρώ το 2018. 

Την περασμένη χρήση, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν 6,5%, σε 112,6 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί σε 38,1 χιλ. τόνους, έναντι 105,7 εκατ. ευρώ και 33,6 χιλ. τόνων το 2018. Η αύξηση του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των μεικτών κερδών σε 12,3 εκατ. ευρώ από 11,8 εκατ. ευρώ το 2018, σχετίζεται με τη νέα γραμμή παραγωγής που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2018 και είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι σε θέση να εκτελεί μεγαλύτερες παραγγελίες σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις.

Η εταιρεία εμφανίζει αυξημένες κατά 8,2%, σε σχέση με το 2019, εμπορικές απαιτήσεις ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης ημερών είσπραξής τους παραμένει στα περυσινά ικανοποιητικά επίπεδα, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του 2019. Η Cosmos Aluminium βελτίωσε την καθαρή θέση της σε 22,4 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το 2018 και μείωσε τον τραπεζικό δανεισμό κατά 3,6%, σε 13,5 εκατ. ευρώ από περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους το 2019 ξεπέρασαν ελαφρώς τα 5 εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ το 2018 και είναι τα υψηλότερα που έχει καταγράψει η εταιρεία στην ιστορία της, με την άνοδο να αποδίδεται στη χρήση αφορολόγητου αποθεματικού. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ το 2018.

H Cosmos Aluminium ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2007 στη Λάρισα από την οικογένεια Καντώνια, που έχει συνδέσει το όνομά της και με τη Βιοκαρπέτ. Οι επικεφαλής της, ο πρόεδρος Ξενοφών Καντώνιας, και οι γιοι του Ιωάννης (αντιπρόεδρος) και Θεόδωρος (διευθύνων σύμβουλος) κατέκτησαν τον τίτλο του διεθνώς αναπτυσσόμενου επιχειρηματία στον διαγωνισμό της EY, Ελληνας «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2017.

Τέλη του 2018, η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 13 εκατ. ευρώ που ενίσχυσε την παραγωγική ικανότητά της σε ποσοστό κατά 60% και για τη χρηματοδότησή της έχει προχωρήσει στη σύναψη ομολογιακού δανείου 10,1 εκατ. ευρώ.

Η Cosmos εξάγει το 99,7% των προϊόντων της σε 20 χώρες και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη.