49 χρόνια πρίν… 4-VΙΙ-1965

1' 31" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»:  (Από πρωτοσέλιδον σχόλιον της «Κ» με τίτλον «Εκτός του πολιτεύματος».) «Κατά τας εφημερίδας, τας οποίας ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου (φωτογραφία) εχαρακτήρισεν ως «φιλικάς» του ο κ. υπουργός της Εθνικής Αμύνης [Πέτρος Γαρουφαλιάς] απέρριψεν αίτημα του κ. Παπανδρέου, όπως παραιτηθή· το απέρριψεν δε κατόπιν εντολής του Βασιλέως. Συνεπεία τούτου, γράφουν, «τείνει να δημιουργηθή γενικωτέρα πολιτική και εθνική κρίσις». Εάν πράγματι ο κ. Γαρουφαλιάς εκλήθη να παραιτηθή και δεν παρητήθη και εάν ο κ. πρωθυπουργός επιμένη πράγματι να τον αντικαταστήση, αι φιλοπαπανδρεϊκαί εφημερίδες έχουν δίκαιον. Αλλά μόνον ως προς την «πολιτικήν κρίσιν», η οποία, άλλωστε, δεν »τείνει να δημιουργηθή», αλλ’ υπάρχει και απλώς αναμένεται η τυπική της εκδήλωσις, η οποία, εφ’ όσον, επαναλαμβάνομεν, ο κ. πρωθυπουργός επιμείνη εις την εκπαραθύρωσιν του κ. Γαρουφαλιά, δεν ημπορεί να είναι άλλη πλην της παραιτήσεως ολοκλήρου της Κυβερνήσεως, μετά την οποίαν, εάν ο κ. Γ. Παπανδρέου λάβη εκ νέου την εντολήν σχηματισμού Κυβερνήσεως, θα είναι δυνατόν να μη περιλάβη εις την νέαν τον σημερινόν υπουργόν Αμύνης. Αυτό είναι η συνταγματική εξέλιξις των πραγμάτων. […Εάν όμως] μη καλούμενος να λάβη την εντολήν σχηματισμού νέας Κυβερνήσεως θα θέση καθεστωτικόν ζήτημα -και περί αυτού, δυστυχώς, πρόκειται- τότε κακώς [προβλέπεται] ότι θα εκραγή «εθνική κρίσις». Απλώς ο κ. Παπανδρέου θα απομονωθή και θα μείνη με μόνον οπαδόν το ΚΚΕ. Και θα τεθούν αυτός και ο σύμμαχός του εις το περιθώριον του Νόμου. Περί τούτου να μη τρέφη την παραμικράν αυταπάτην. […].»

ΠΑΠΑΣ ΥΠΕΡ ΝΑΤΟ: Πόλις του Βατικανού: Ο Πάπας Παύλος Στ΄ εδήλωσε σήμερον ότι «εργάζεται δι’ όλων των δυνάμεών του» διά την ειρήνην και την ελευθερίαν και έπλεξε το εγκώμιον του ΝΑΤΟ διά το έργον του υπέρ των δύο αυτών ιδεωδών.

ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΑ ΦΑΛΗΡΑ: Ομαδική κάθοδος των Αθηναίων προς τα Φάληρα και τας ακτάς του Αργοσαρωνικού προβλέπεται σήμερον, διά να απολαύσουν, έστω και διά μίαν ημέραν, την δροσιά της θάλασσας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή