ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18 – 19.VIII.1965

ΤΑΡΑΧΑΙ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: Λος Αντζελες, 17.- Εις την Ουασιγκτώνα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εδήλωσεν ότι ο πρόεδρος Τζόνσον επισπεύδει την λήψιν μέτρων διά την εξάλειψιν των κοινωνικοοικονομικών αιτίων εις τα οποία οφείλονται τα γεγονότα του Λος Αντζελες. «Εις την πτωχείαν, το μίσος, την ανεργίαν και την έλλειψιν εκπαιδεύσεως απέδωσεν ο πρόεδρος Τζόνσον τας βιαιότητας που εσημειώθησαν επί εξαήμερον εις Λος Αντζελες», είπεν ο κ. Μόγιερς και προσέθεσεν ότι ενώπιον του Κογκρέσσου εκκρεμεί νομοσχέδιον κατά της πτωχείας. [Σημ. «Φ»: Στις ταραχές αυτές (11 – 17 Αυγούστου 1965) των Αφροαμερικανών σκοτώθηκαν 34 άτομα, 1.100 τραυματίστηκαν, 4.000 συνελήφθησαν και 977 κτίρια καταστάφηκαν ή υπέστησαν ζημίες.]

ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ: Μετά ακρόασιν διαρκέσασαν 2.30 ώρας με τους κ.κ. Στέγανον Στεφανόπουλον και Ηλίαν Τσιριμώκον, ο Βασιλεύς [Κωνσταντίνος] ανέθεσε χθες την 9ην μ.μ. εις τον κ. Τσιριμώκον την εντολήν του σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως εκ της Ενώσεως Κέντρου.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου […] ανεκοίνωσεν: «Η είδησις ότι η εντολή εδόθη εις τον κ. Τσιριμώκον έχει προκαλέσει αισθήματα και αγανακτήσεως και ιλαρότητος. Και είναι μάλλον επικρατεστέρα η ιλαρότης. Ο Ανεύθυνος Αρχων ουδέποτε μου είχεν συγχωρήσει ότι υπέδειξα τελικώς τον κ. Τσιριμώκον ως υπουργόν Εσωτερικών. Και όμως, του έδωσε σήμερον την εντολήν να σχηματίση Κυβέρνησιν. Η ΕΡΕ είχε γίνει επιληπτική όταν τον Νοέμβριον του 1963 ο κ. Τσιριμώκος έγινε πρόεδρος της Βουλής. […] Και τώρα διακηρύττει χωρίς δισταγμούς ότι θα τον ψηφίση ως πρόεδρον Κυβερνήσεως! […] Είναι αληθώς γενικός ο εξευτελισμός ιδεών, θεσμών και προσώπων. Οι ολέθριοι σύμβουλοι του Βασιλέως δεν εννοούν επί τέλους πού οδηγούν και τον τόπον και τον θρόνον; […].»