ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20.VIII.1965

ΕΞΕΤΑΣΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου εξητάσθη χθες υπό του πρωτοβαθμίου ανακριτικού συμβουλίου επί της υποθέσεως παρακολουθήσεως και υποκλοπής των τηλεφωνημάτων υπό της ΚΥΠ. Η εξέτασίς του διήρκεσεν επί ημίωρον […]. Ο κ. Παπανδρέου συνωδεύετο υπό δύο δικηγόρων, πολιτευτών της Ενώσεως Κέντρου, αλλά προσήλθε μόνος εις την αίθουσαν συνεδριάσεως του ανακριτικού συμβουλίου εις το Πεντάγωνον. […].

ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Μπρίστολ, 19.- Τηλεφωνικοί υπάλληλοι του τηλεφωνικού κέντρου του Τσίπενχαμ ωμολόγησαν εγγράφως την υποκλοπήν τηλεφωνημάτων της Βασιλίσσης Ελισάβετ και μελών της βασιλικής οικογενείας.

BANAL ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΜΟΣ: Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου θα αναχωρήση εξ Αθηνών αύριον την πρωίαν, διά τον «νέον ανένδοτον», συνοδευόμενος υπό πιστών προς αυτών βουλευτών, και θα μεταβή οδικώς εις τον Βόλον, όπου θα ομιλήση την εσπέραν. Την επέραν της Κυριακής θα εκφωνήση λόγον εις την Λάρισαν. Θα προηγούνται του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, κατά το σύστημα της εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας του Χίτλερ, τα «πούλμαν της Νίκης», τα οποία θα προετοιμάσουν τον λαόν των περιοχών με την δημιουργίαν κλίματος φοβίας διά την διέλευσιν του «λαοπροβλήτου ηγέτου». Η πρώτη αυτή «εξόρμησις» της «νεοναζιστικής» νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου θα αποσκοπή εις την κάθοδον κατοίκων των πόλεων και χωρίων κατά μήκος της διαδρομής, από την οποίαν θα διέλθη ο κ. Παπανδρέου.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ: Η ορκωμοσία της Κυβερνήσεως του κ. Ηλία Τσιριμώκου, η οποία προεβλέπετο να γίνη την εσπέραν χθες, θα πραγματοποιηθή σήμερον την πρωίαν. Η αναβολή συνεδέετο με τας δυσχερείας τας οποίας αντιμετωπίζει ο κ. Τσιριμώκος εις τας προσπαθείας του τόσον διά την αρτιωτέραν σύνθεσιν της νέας Κυβερνήσεως, όσον και διά την εξασφάλισιν της πλειοψηφίας εις την Βουλήν.

ΤΑΡΑΧΑΙ: Δεκατέσσαρες αστυνομικοί και 25 διαδηλωταί ετραυματίσθησαν κατά τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια, που προεκλήθησαν κατά την διαδήλωσιν των ελεγχομένων υπό της αριστεράς οργανώσεων «εργαζομένων φοιτητών και σπουδαστών».

ΓΣΕΕ: Επαύθησαν τα 9 πολιτικολογούντα μέλη της διοικήσεως της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.